Mesaje de felicitare adresate Președinților celor două Camere ale Parlamentului Republicii Cehe, cu prilejul Sărbătorii Naționale a acestei țări

Chișinău, 28 octombrie 2020 – Cu ocazia Sărbătorii Naționale a Cehiei, Vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, Vlad Batrîncea, a transmis mesaje de felicitare Președintelui Senatului Parlamentului Republicii Cehe, Miloš Vystrčil, și Președintelui Camerei Deputaților a Parlamentului Republicii Cehe, Radek Vondrăček.

În mesajul adresat Președintelui Senatului Parlamentului Republicii Cehe, Miloš Vystrčil, se arată:

”Excelentă,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele Parlamentului Republicii  Moldova și al meu personal, sincere felicitări cu prilejul Sărbătorii Naționale a  Republicii Cehe. Vă doresc Dumneavoastră și poporului ceh mult succes și prosperitate.

Îmi exprim speranța că Republica Moldova și Republica Cehă vor continua să depună eforturi pentru a menține un dialog deschis și constructiv, bazat pe înțelegere reciprocă. Totodată, am convingerea că prin aprofundarea dialogului parlamentar vom susține avansarea cooperării dintre statele noastre.

Adresându-Vă cordiale felicitări cu ocazia Sărbătorii Naționale, rog să acceptați, Excelență, expresia înaltei mele considerații”.

În mesajul adresat Președintelui Camerei Deputaților a Parlamentului Republicii Cehe, Radek Vondrăček, se arată:

”Excelență,

În numele Parlamentului Republicii Moldova și al meu personal, aș vrea să Vă  adresez sincere felicitări și urări de mult succes cu ocazia Sărbătorii Naționale a Republicii Cehe, iar poporului ceh îi doresc prosperitate și bunăstare.

Cu această ocazie, îmi exprim dorința de a continua și aprofunda relațiile de  prietenie și cooperare existente între ambele state, inclusiv la nivel parlamentar.  Sunt ferm convins că dialogul interparlamentar ne va permite să întreprindem acțiuni comune care vor produce rezultate concrete și reciproc benefice.

Adresându-Vă cordiale felicitări cu ocazia Sărbătorii Naționale, rog să acceptați,  Excelență, expresia înaltei mele considerații”.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More