Legea cu privire la Sistemul informațional integrat automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni va fi modificată

Chișinău, 15 iulie 2020 – Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a aprobat, în ședința de astăzi, raportul la proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la Sistemul informațional integrat automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni.

Proiectul de lege are ca scop ajustarea cadrului legislativ, care reglementează, pentru organele de drept ale Republicii Moldova, modul de evidență unică a informației despre infracțiuni și persoanele care le-au savârșit și perfecționarea cadrului normativ de evidență a infracțiunilor, a informației criminalistice și criminologice și a altor date conexe.

Modificările aprobate vor contribui la îmbunătățirea activității organelor de drept ale Republicii Moldova prin asigurarea bazei normative oportune, coerente și consecutive, care va permite ameliorarea considerabilă a interacțiunii participanților la Sistem, precum și utilizarea mai eficientă a informației stocate în combaterea criminalității, în raport cu Sistemul actual, care dublează, în majoritatea cazurilor, procedura de acumulare a informațiilor cu caracter criminogen.

Totodată, proiectul conține reglementări ce vizează unificarea terminologiei și concretizarea unor noțiuni, iar prevederile care și-au pierdut actualitatea au fost excluse din Lege.

Propunerile de amendare a proiectului respectiv vor fi examinate și luate în considerare la definitivarea proiectului de lege în lectura a doua.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...