Proiectul de lege cu privire la învățământul dual, examinat în comisia de profil

Chișinău, 06 aprilie 2022 – Membrii Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media au aprobat, în ședința de astăzi, raportul la PROIECTUL de lege cu privire la învățământul dual, pentru prima lectură.

Proiectul reglementează învățământul dual ca formă de organizare a învățământului profesional tehnic. Acesta definește o serie de noțiuni și include norme detaliate privind procedura de organizare a învățământului dual. De asemenea, sunt reglementate statutul și activitățile actorilor implicați în implementarea  programelor de formare profesională  prin învățământul dual.

În aceeași ordine de idei, sunt reglementate obligațiile  și drepturile elevilor, printre care dreptul la remunerație de formare profesională, plătită de unitate, valoarea căreia nu poate fi mai mică decât un salariul minim în sectorul real.

Conform proiectului, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, va asigura activitatea de suport și monitorizare a învățământului dual, instituind în acest scop o Comisie. Comisia va fi responsabilă și de verificarea conformității instituțiilor care vor participa în procesul de formare profesională prin învățământ dual.  La fel, în competența Camerei de Comerț și Industrie va fi întocmirea și gestionarea Registrului unităților în învățământul dual.

Totodată,  noua lege propune elaborarea unui mecanism de compensare, din bugetul de stat, a cheltuielilor agenților economici implicați în învățământul dual. Valoarea compensației ar putea constituie cel mult 50 la sută din cheltuielile suportate de agenți economici pentru organizarea și realizarea învățământului dual.

Potrivit cadrului normativ în vigoare, învățământul dual este o formă alternativă de organizare a învățământului profesional tehnic, care se bazează pe un parteneriat dintre instituțiile de învățământ profesional tehnic, autoritățile publice și mediul economic. Instituția de învățământ profesional tehnic asigură instruirea teoretică a elevilor, necesară pentru exercitarea calificării, iar unitatea/agentul economic asigură formarea practică a elevului.

De menționat că, în prezent sunt cca 1000 de elevi înmatriculați la studii în cadrul instituțiilor de învățământ profesional tehnic la programe de formare profesională prin învățământ dual.

Proiectul urmează a fi examinat în ședința plenară a Legislativului.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...