Legea cadastrului bunurilor imobile va fi modificată

Chișinău, 20 iulie 2023 – Deputații au aprobat, în cadrul ședinței plenare de astăzi, proiectul de modificare a Legii cadastrului bunurilor imobile. Modificările propuse vin să asigure un cadru normativ uniform referitor la  înregistrarea bunurilor imobile.

DOCUMENTUL prevede ajustarea reglementărilor conținute în Legea cadastrului bunurilor imobile cu prevederile noii Legi cu privire la condominiu. Astfel, se reglementează înregistrarea bunurilor ce fac parte din condominiu în situația în care condominiu se constituie asupra unei clădiri construite în baza unui drept apărut până la 1 martie 2019,  sau cel care a constituit condominiu deține un drept de superficie dobândit în baza legii, dar nu este înregistrat în Registrul bunurilor imobile.

De asemenea, se fac ajustări la prevederile Legii privind procedura notarială care se referă la asigurarea integrității documentelor cu mai multe file, prezentate pentru înregistrare în Registrul bunurilor imobile acestea urmând a fi șnuruite, capsate sau broșate.

Totodată, prevederile care vizează ajustarea la unele dispoziții din Codul civil se referă la necesitatea de a cunoaște legea străină, în vederea aprecierii dacă actele emise/perfectate de către autoritățile unui stat străin sunt conforme și suficiente ca să ateste dreptul titularului asupra unui bun imobil amplasat în Republic Moldova. În acest sens, ținând cont de experiența altor state, care pentru atestarea conținutului legii străine solicită un aviz perfectat de către un notar a acelui stat, al unui avocat sau al misiunii diplomatice acreditate pe teritoriul acelui stat, se propune o abordare similară  și în legislația națională. Astfel, în cazul actelor justificative, emise de autoritățile unui stat străin, pentru a stabili conținutul legii străine, după caz, registratorul, prin intermediul Ministerului Justiției, poate înainta o cerere de solicitare de informații privind conținutul legii străine sau solicitantul va prezenta un aviz al unui notar străin, avocat sau misiunii diplomatice acreditate pe teritoriul Republicii Moldova. Un exemplu în acest sens vizează includerea bunurilor imobile din țara noastră în capitatul social al societăților comerciale străine sau deschiderea unor moșteniri în alte state.

O altă ajustare la prevederile Codului civil vizează înregistrarea ipotecii, atât în cazul vânzării bunului ipotecat, cât și achiziționării bunului de către creditorul ipotecar. 

Proiectul, elaborat de Agenția Relații Funciare și Cadastru, urmează a fi propus spre aprobare Parlamentului, în a doua lectură.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...