Îmbunătățirea legislației în domeniul mass-media – discutată pe platforma Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media

Chișinău, 29 martie 2022 – Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a găzduit ședința de lucru privind îmbunătățirea legislației în domeniul mass-media.

Agenda discuțiilor a vizat pachetul de documente menit să îmbunătățească și să dezvolte sectorul mass-media în Republica Moldova. Participanții și-au expus opinia asupra Programului național de dezvoltare a mass-media pentru anii 2022-2025, precum și asupra Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia.

Președinta Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, deputata Liliana Nicolaescu-Onofrei, a menționat că aceste activități vin să susțină efortul inițiat de colegii din societatea civilă, dar și de parteneri de dezvoltare, pentru proiecte pe domeniul și în sprijinul asigurării informării corecte a cetățenilor de către instituțiile mass-media.

Programul național de dezvoltare a mass-media pentru anii 2022-2025 cuprinde trei direcții principale, menite să sprijine dezvoltarea sistemul mediatic național, prin prisma asigurării unui cadru normativ eficient de reglementare a activității mass-media; asigurării unui cadru juridico-economic care să fortifice sustenabilitatea economico-financiară a mass-media în condițiile concurenței loiale. 

Documentul prevede asigurarea unui proces de profesionalizare a domeniului, care să răspundă necesităților mass-media, dar și provocărilor la care este expusă aceasta în noile condiții și realități. Acesta urmează a fi implementat cu efortul comun al Legislativului, Executivului, organizațiilor societății civile de profil, precum și prin implicarea directă a instituțiilor mass-media. 

În cadrul ședinței a fost examinată și inițiativa cu privire la operarea modificărilor în mai multe acte legislative, cu scopul de a eficientiza accesul la informațiile de interes public, precum și de a genera un cadru conform rigorilor stabilite de legislația internațională și cea comunitară. 

Pentru îmbunătățirea legislației în domeniul mass-media, la inițiativa Comisiei de profil, a fost constituită Subcomisia mass-media, prezidată de vicepreședintele Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, deputatul Virgiliu Pâslariuc.  La fel,  a fost creat Grupul consultativ  de experți privind îmbunătățirea legislației mass-media, în componența căruia sunt reprezentanți ai societății civile și ai ministerelor.

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Culturii, Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor, organizațiilor neguvernamentale ”Freedom House”, ”International Media Support”,  Asociației Presei Electronice, Centrului pentru Jurnalism Independent, Asociației Presei Independente. 

29.03.2022 - Ședința de lucru privind îmbunătățirea legislației mass-media cu Grupul consultativ de experți organizată de Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...