Igor Vremea: Diversitatea culturală este indispensabilă pentru consolidarea coeziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltarea durabilă

Chișinău, 21 aprilie 2021 – ”Diversitatea culturală este un bun indispensabil pentru consolidarea coeziunii sociale, reducerea sărăciei şi realizarea dezvoltării durabile”, a declarat Igor Vremea, Șeful Delegației Parlamentului Republicii Moldova la Dimensiunea Parlamentară a Inițiativei Central Europene (DP ICE).

Igor Vremea a ținut un discurs la Reuniunea în format de videoconferință  a Comitetului general pentru afaceri culturale al DP a ICE, cu genericul ”Identitatea și diversitatea culturală în Europa”.

Deputatul a menționat că acceptarea şi recunoașterea rolului diversităţii culturale – în special prin dezvoltarea programelor educaționale și culturale, utilizarea inovatoare a mijloacelor de informare în masă şi a tehnologiilor informatice şi de comunicaţie – favorizează dialogul între culturi, respectul şi înțelegerea reciprocă.

Republica Moldova acordă atenţie sporită subiectului protecţiei minorităţilor naţionale și promovării diversității culturale, în cooperare cu partenerii săi externi, în particular Uniunea Europeană, Consiliul Europei, Oficiul Înaltului Comisar al OSCE pentru Minorităţile Naţionale (ÎCMN) şi ONU.

Prin Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, s-a creat un cadru juridic nou integrării culturii în toate domeniile de politici, cu un accent deosebit pe protecția patrimoniului cultural și pe diversitatea culturală, elemente esențiale ale identității și expresiei culturale.

În scopul ameliorării protecției persoanelor aparținând minorităţilor naţionale și promovării diversității culturale, Moldova a cooperat activ cu ÎCMN şi CoE în vederea elaborării Strategiei de consolidare a relaţiilor interetnice în Republica Moldova pentru 2017-2027.

”Conceptul de diversitate culturală se află în centrul politicilor publice adoptate în Republica Moldova. În ultimii ani s-a manifestat un  interes sporit pentru potențialul sectorului cultural de a promova coeziunea socială, unitatea și toleranța, recunoscând totodată rolul său economic important”, a declarat deputatul.

Inițiativa Central Europeană (ICE) este cel mai vechi şi cel mai mare forum interguvernamental pentru cooperarea regională în Europa Centrală, care promovează cooperarea politică, economică, culturală şi ştiinţifică între statele sale membre. Misiunea sa de bază este cooperarea regională pentru integrare europeană.

Parlamentul Republicii Moldova a devenit membru al DP a ICE în anul 1996, odată cu aderarea la ICE. Membri ai DP a ICE sunt delegațiile permanente din 17 state ale Inițiativei Central Europene.

Din componența Delegației Legislativului Republicii Moldova la Dimensiunea Parlamentară a Inișiativei Central Europene mai fac parte Alla Dolință și Dinu Plîngău.

21.04.2021 Participarea deputatului Igor Vremea, Fracțiunea PDM, la videoconferința Comitetului general pentru afaceri culturale al DP a ICE „Identitatea și diversitatea culturală în Europa”

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova 

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More