Igor Grosu a adresat mesaje de felicitare conducerii Parlamentului Republicii Cehe cu ocazia Sărbătorii Naționale

Chișinău, 28 octombrie 2021 – Cu ocazia marcării Sărbătorii Naționale a Republicii Cehe, Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a adresat mesaje de felicitare Președinților celor două camere ale Parlamentului Republicii Cehe – Senatului și Camerei deputaților.

În mesajul transmis Președintelui Senatului, Miloš Vystrčil, se menționează:

 „Excelență,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele Parlamentului Republicii Moldova și al meu personal, sincere felicitări, urări de pace și prosperitate cu ocazia Sărbătorii Naționale a Republicii Cehe.

Cu acest prilej, îmi exprim dorința de a continua și aprofunda relațiile de prietenie și cooperare existente între ambele state, inclusiv la nivel parlamentar. De asemenea, constat caracterul pragmatic și productiv al dialogului moldo-ceh și sunt ferm convins că relațiile noastre bilaterale, bazate pe încredere reciprocă și bună înțelegere, vor cunoaște noi perspective de dezvoltare.

Adresându-Vă urări de sănătate, bunăstare și armonie, rog să acceptați, Excelență, asigurarea înaltei mele considerații.”

În mesajul de felicitare adresat Președintelui Camerei Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Radek Vondráček, se arată:

„Excelență,

În numele Parlamentului Republicii Moldova și al meu personal, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez Dumneavoastră și întregului popor ceh sincere felicitări, urări de pace și bunăstare continuă cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Cehe.

Îmi exprim speranța că Republica Moldova și Republica Cehă vor continua să depună eforturi pentru a menține un dialog deschis și constructiv, bazat pe înțelegere reciprocă. Totodată, am convingerea că, prin aprofundarea dialogului parlamentar, vom susține avansarea cooperării dintre statele noastre.

Dorindu-Vă sănătate, prosperitate și mult succes, Vă rog să agreați, Excelență, asigurarea înaltei mele considerații.”

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More