Deputații propun sancționarea pentru deconectarea deliberată a consumatorilor de la rețelele electrice

Chișinău, 09 aprilie 2021 – Deputații propun introducerea unor interdicții și sancționări pentru deconectarea deliberată a consumatorilor de la rețelele electrice.

Un proiect în acest sens a fost înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către un grup de deputați ai Fracțiunii PSRM, a cărui raport a fost aprobat astăzi, în cadrul Comisiei juridice, numiri și imunități. 

Documentul prevede sancționarea deconectării instalațiilor de utilizare ale consumatorilor de la rețeaua electrică, până la momentul expirării unui termen de utilizare de 10 zile, calculat de la data recepționării confirmate în scris a preavizului de deconectare, expediat după neachitarea energiei electrice curente, emise și expediate către consumator, de către furnizorul de energie electrică. Amenda ar urma să constituie până la 25 unități convenționale (1250 de lei) aplicată persoanei fizice și de până la 50 de unități convenționale (2500 de lei) aplicată persoanei cu funcție de răspundere. Amenda pentru persoanele juridice ar constitui până la 100 de unități convenționale (5000 de lei).

Potrivit autorilor, introducerea interdicțiilor este necesară inclusiv pentru armonizarea cadrului legal. Mai mult decât atât, prezentul proiect este necesar pentru susținerea consumatorilor energiei electrice afectați de actuala criză provocată de COVID-19, care a generat deja scăderea veniturilor, or racordarea la energia electrică implică costuri suplimentare, se menționează în nota informativă la PROIECT.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More