Deputații examinează proiectul revăzut al Strategiei naționale de dezvoltare ”Moldova 2030”

Chișinău, 01 iulie 2020 – Proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare (SND) ”Moldova 2030” a fost examinat, astăzi, în ședința Comisiei mediu și dezvoltare regională, fiind avizat pozitiv de membrii Comisiei.

Obiectivele SND ”Moldova 2030” se reflectă în dimensiunile utilizate pentru măsurarea fenomenului calității vieții la nivelul Uniunii Europene și includ patru piloni: Economia durabilă și inclusivă, Capital uman și social robust, Instituții oneste și eficiente, Mediu ambiant sănătos.

Scopul principal urmărit prin acest document este eliminarea sărăciei în toate dimensiunile relevante.   

Elementul nou al strategiei este că aceasta urmărește schimbarea opticii politicilor publice și centrarea acestora pe problemele, interesele și aspirațiile oamenilor. Documentul a fost elaborat de Guvern cu suportul partenerilor de dezvoltare și într-un proces extins de consultări publice.

În septembrie 2015, Moldova, alături de alte 192 de state membre ale ONU, a adoptat Declarația Summit-ului privind Dezvoltarea Durabilă, prin care s-a angajat să pună în aplicare ”Agenda 2030”. În acest sens, până în 2030 țara noastră urmează să-și mobilizeze eforturile pentru a elimina toate formele de sărăcie și pentru a aborda problemele schimbărilor climatice.  

Proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare ”Moldova 2030” urmează a fi supus examinării de toate comisiile parlamentare permanente și adoptării în cadrul ședinței plenare a Legislativului.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More