Delegația Legislativului a participat la Conferința parlamentară ”Provocările și amenințările globale în contextul pandemiei COVID-19: terorismul și extremismul violent”

Chișinău, 15 aprilie 2021 – Delegația Legislativului Republicii Moldova a participat, astăzi, la Conferința internațională ”Provocările și amenințările globale în contextul pandemiei COVID-19: terorismul și extremismul violent”.

Evenimentul a fost organizat în comun de Adunarea Interparlamentară a Comunității Statelor Independente (AIP CSI), Adunarea Parlamentară a Mediteranei (APM), Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (AP OSCE), Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) și Oficiul Națiunilor Unite pentru Combaterea Terorismului (UNOCT).

La lucrările conferinței au participat Speakerul Zinaida Greceanîi, Secretarul general al Parlamentului Adrian Albu.

Deputata Inga Grigoriu, membră a delegației Parlamentului Republicii Moldova la AIP CSI, membră a delegației Parlamentului la AP OSCE, a participat în regim online. 

Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi a ținut un discurs în marja conferinței, în cadrul căruia s-a referit la riscurile psihologice în societate, pe care le generează stresul legat de pandemie. 

Speakerul este de opinia că statele trebuie să adopte o abordare comună, cuprinzătoare și echilibrată, bazată pe drepturile omului, pentru diminuarea amenințărilor pandemiei. Președintele Legislativului a accentuat rolul important al Adunării Interparlamentare a CSI în facilitarea dialogului dintre statele-membre în problemele de actualitate.  

În continuarea primei sesiuni a conferinței, APM și AP OSCE au organizat o sesiune comună la tema ”Evaluarea amenințării teroriste și a eforturilor de prevenire a extremismului violent”. Aceasta a reunit membrii parlamentelor din cadrul APM și AP OSCE, precum și experți relevanți din domeniu.

Scopul sesiunii este de a forma o înțelegere mai profundă a tendințelor amenințărilor teroriste, în special în criza COVID-19, precum și o evaluare a eforturilor internaționale în curs de desfășurare prevenind toate formele de extremism violent.

În acest sens Parlamentele trebuie să fie conștiente, vigilente și să întreprindă pași convingători în programele lor de combatere a terorismului.

Sesiunea include discursuri de salut din partea coorganizatorilor, un panel de experți de nivel înalt, urmat de o dezbatere interactivă.

În cadrul sesiunii, Parlamentul Republicii Moldova este reprezentat de deputata Inga Grigoriu. 

Evenimentele sunt organizate în marja celei de-a 52-a sesiune plenară a Adunării Interparlamentare a țărilor membre ale Comunității Statelor Independente (AIP CSI), desfășurată, în format mixt, în perioada 15-16 aprilie curent, în Palatul Tavriceski din Sankt-Petersburg.

15-16.04.2021 Cea de-a 52-a sesiune plenară a AIP CSI, Sankt Petersburg

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More