Crearea unui sistem unic de evidență a acțiunilor cu caracter contravențional, votată de Parlament

Chișinău, 09 iulie 2020 – În Republica Moldova va fi instituit un sistem unic de evidență a acțiunilor cu caracter contravențional. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în ședința de astăzi a Parlamentului, în prima lectură.

Potrivit autorilor, aprobarea legii cu privire la Sistemul informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții va crea un sistem unitar și  o resursă informaționale unică, ceea ce permite autorităților și organelor cu atribuții specifice procesului contravențional să dispună de posibilitatea introducerii/extragerii informației în/din sistem în timp real, astfel încât, fiecare să își execute în mod corect și oportun atribuțiile legale în domeniul constatării și examinării contravențiilor.

Sistemul va oferi posibilitatea de a asigura o evidență primară a tuturor contravențiilor și persoanelor, care le-au săvârșit, măsurile luate pe fiecare cauză în parte, acțiunile ulterioare întreprinse și va fi pus în aplicare  pe baza sistemului de evidență a contravențiilor deja existent și funcțional, deținut de Ministerul Afacerilor Interne.

Prezenta lege a fost dictată de lipsa abordării coerente și integrate, precum și a existenței unor dificultăți de ordin practic în domeniul respectiv,  cum ar fi deținerea sistemelor informaționale proprii de către unele entități publice, ceea ce, într-un final, generează existența resurselor informaționale segmentate și dublarea evidenței informațiilor.

Crearea sistemului unic de evidență a acțiunilor cu caracter contravențional  a fost prevăzută în Planul de acțiuni ale Guvernului pentru anii 2020-2023, prin care Ministerul Afacerilor Interne a fost desemnat în calitate de autoritate responsabilă în vederea automatizării evidenței contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții.

Urmare aprobării legii, Guvernul va elabora și aproba Conceptul Sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții și Regulamentul cu privire la evidența unică a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...