Continuă concursul pentru selectarea candidatului la funcția de membru al CSP din partea Parlamentului

Chișinău, 8 decembrie 2021 – Continuă concursul pentru selectarea candidatului la funcția membru al Consiliului Superior al Procurorilor din partea Parlamentului, anunțat la data de 3 decembrie curent.

În conformitate cu decizia Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului, concursul se va desfășura în două etape: depunerea și admisibilitatea dosarelor; interviul.

În perioada 3-13 decembrie (inclusiv) candidații pot depune personal, prin poștă sau prin e-mail dosarul de participare la concurs.

Dosarul va conține următoarele acte (inclusiv cu titlu confirmativ):

1)      Curriculum vitae;

2)      Scrisoare de motivare redactată în limba de stat (română), care va include și Platforma privind principalele obiective pe care le va urmări candidatul dacă va fi ales membru al Consiliului Superior al Procurorilor;

3)      Dovada cetățeniei Republicii Moldova (copia buletinului de identitate și fișa de însoțire);

4)      Studii superioare juridice (copia diplomei/licenței de studii și, opțional alte acte de studii);

5)      Acte ce confirmă experiența în domeniul dreptului de cel puțin 3 ani;

6)      Referință de la două persoane, cu indicarea datelor de contact ale acestora (nume, prenume, adresă electronică, număr de telefon);

7)      Cazierul judiciar;

8)      Declarație pe proprie răspundere precum că nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, care ulterior va fi confirmată prin Certificatul de integritate;

9)      Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Comisie și/sau alte autorități antrenate în proces;

10)    Declarație de avere și interese personale în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. I din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, semnată olograf.

DECIZIA privind organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidatului la funcția membru al Consiliului Superior al Procurorilor din partea Parlamentului.

Comisia juridică, numiri și imunități

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...