Concurs deschis pentru selectarea a doi candidați la funcția de Consilier pentru soluționarea contestațiilor

Chișinău, 11 februarie 2022 – Comisia economie, buget și finanțe a anunțat CONCURSUL DESCHIS pentru selectarea a doi candidați la funcția de Consilier pentru soluționarea contestațiilor al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC).

Potrivit Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului, candidatul la funcția de Consilier pentru soluționarea contestațiilor al ANSC trebuie să dețină cetățenia Republicii Moldova; să dețină o diplomă de studii superioare; să aibă o vechime în muncă de cel puţin 10 ani în domeniul juridic, economic sau tehnic, precum și o experiență de cel puțin 3 ani în domeniul achizițiilor publice; să cunoască limba română și limba engleză; să nu fie membru al unui partid politic și/sau afiliat politic.

Fiecare candidat urmează să depună la Comisie un dosar care include cererea de participare la concurs; copia de pe buletinul de identitate; curriculum vitae;     copiile  de pe diplomele de  studii şi de pe certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; dovada vechimii în muncă și alte acte.

Candidaţii vor depune dosarele complete la Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului Republicii Moldova, în perioada 11.02.2022 – 25.02.2022.

Candidații admiși la proba de interviu se vor prezenta pentru audiere în cadrul unei ședințe deschise a Comisiei în ordinea depunerii documentelor de participare la concurs.   

După audiere, Comisia se va întruni în ședință închisă pentru a evalua prezentările și a lua o decizie privind selectarea candidaților.

În cadrul ședinței plenare de joi, 10 februarie, Parlamentul a luat act de cererile de demisie a doi consilieri pentru soluționarea contestațiilor ai Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor – Iacob Plămădeală și Petru Oprea.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...