Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a desemnat reprezentantul său în componența Colegiului Centrului Național Anticorupție

Chișinău, 14 septembrie 2021 – Membrii Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică au examinat demersurile din partea Centrului Național Anticorupție (CNA), privind desemnarea unor membri în componența Colegiului Centrului.

Potrivit Legii cu privire la Centrul Național Anticorupție, Comisia parlamentară de profil desemnează un reprezentat al comisiei, care trebuie să fie și reprezentant al fracțiunii de opoziție, în calitate de membru al Colegiului.

În acest context, la ședința de astăzi,  Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a decis desemnarea lui Fiodor Găgăuz, membru al Fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, în calitate de membru al Colegiului Centrului Național Anticorupție.

Totodată, membrii Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică au dispus organizarea concursului public în vederea selectării unui nou reprezentat al societății civile în calitate de membru al Colegiului CNA.

În acest sens, Comisia a aprobat și regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului.

Astfel, la funcția de membru al Colegiului Centrului Național Anticorupție poate candida persoana care corespunde cumulativ următoarelor cerințe:

  1. Deține cetățenia Republicii Moldova;
  2. Deține capacitatea deplină de exercițiu;
  3. Are studii superioare și o experiență de cel puțin 5 ani în domeniul juridic sau economic;
  4. Nu are antecedente penale;
  5. Nu are calitate de membru de partid și/sau afiliat politic;
  6. Este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea atribuțiilor, conform certificatului medical eliberat potrivit cadrului normativ în vigoare;
  7. Cunoaște limba română;
  8. Nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive.

Candidații urmează să depună dosarul de participare la concurs, care va include următoarele acte:

– Copia buletinului de identitate;

– Copia diplomei de studii superioare;

– Curriculum Vitae;

– Cazierul juridic;

– Certificatul medical;

– Declarația pe propria răspundere că nu este membru de partid și/sau afiliat politic;

– Recomandarea unor asociații obștești cu profil tematic corespunzător poziției;

– Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2020.

Perioada de depunere a dosarelor este de 14 zile lucrătoare din momentul publicării anunțului de concurs pe site-ul Parlamentului.

Participanții la concursul pentru funcția de membru al Colegiului Centrului Național Anticorupție vor depune dosarele la Secretariatul Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică (pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 105).

Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor este  Vitalie Lungu  – relații la tel: 022 820519, e-mail: vitalie.lungu@parlament.md.

De menționat că din componența Colegiului fac parte directorul, adjuncții și șefii subdiviziunilor CNA, procurorul anticorupție, președintele Comisiei Naționale de Integritate și câte un reprezentant al Guvernului, comisiei parlamentare de profil, al  sindicatului CNA și societății civile.

Colegiul CNA se întrunește trimestrial în ședințe ordinare sau, după caz, în ședințe extraordinare, convocate la propunerea membrilor săi. În atribuțiile sale intră stabilirea indicatorilor de performanță, aprecierea rezultatelor activității CNA și aprobarea politicilor de dezvoltare strategică a instituției.

14.09.2021 Ședința Comisie securitate națională, apărare și ordine publică

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...