Comisia parlamentară de profil a audiat raportul de activitate al Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură pentru primul semestru al anului 2023

Chișinău, 21 iunie 2023 – Comisia agricultură și industrie alimentară a audiat, astăzi, raportul de activitate al Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA), pentru perioada 1 ianuarie – 20 iunie 2023.

Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură este autoritatea responsabilă de gestionarea eficientă a Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDAMR), inclusiv a surselor financiare provenite de la parteneri de dezvoltare. Pentru anul în curs, mijloacele financiare ale FNDAMR constituie un miliard și jumătate de lei.

În perioada de raportare, FNDAMR a fost valorificat în sumă de 791,9 milioane de lei, ceea ce constituie 53%. Mijloacele financiare au fost alocate pentru subvenționarea post-investiții, pentru care în 2022 AIPA a recepționat 4094 de cereri de solicitare a sprijinului financiar, în sumă de 637,1 mil. lei.  Subvenții în avans pentru proiecte start-up au fost acordate pentru 41 de proiecte investiționale, în sumă de 12,2 milioane de lei. De asemenea, au fost acordate subvenții în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai și muncă în mediul rural, în valoare de 103,6 milioane de lei. 19,3 milioane de lei au fost acordate sub formă de subvenții pentru funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală și susținerea implementării strategiilor de dezvoltare locală, iar Fondul Național al Viei și Vinului a beneficiat de o contribuție din partea statului în sumă de 19,7 milioane de lei.

Totodată, în primul semestru al anului 2023, AIPA a lansat 4 apeluri de  depunere a cererilor de solicitare a subvențiilor în avans pentru proiecte de îmbunătățiri funciare. Până în prezent au fost recepționate 3 cereri, suma sprijinului financiar solicitat fiind de circa 4,04 milioane de lei.

Pe parcursul anului trecut, AIPA a recepționat 16 146 de cereri de acordare a sprijinului financiar. Pentru 10 864 de cereri (67%)  au fost acordate circa 1,7 miliarde de lei, sub formă de subvenții post-investiționale.

Cele mai multe surse financiare sunt direcționate spre dezvoltarea infrastructurii post-recoltare și procesare; subvenționarea tehnicii și utilajului agricol; rambursarea ratei la creditele accesate; revitalizarea sectorului zootehnic; înființarea, modernizarea plantațiilor multianuale și defrișarea celor neproductive.

Cu referire la monitorizarea beneficiarilor de subvenții, Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură a aprobat graficul inspecțiilor planificate pentru anul 2023, cu indicarea măsurilor de sprijin care urmează a fi monitorizate. În perioada de raportare a fost efectuată, din oficiu, verificarea dosarelor a 904 de producători agricoli. În cazul a 164 de entități au fost efectuate verificări la fața locului. De asemenea, au fost efectuate 31 de misiuni de evaluare a riscurilor de fraudă la dosare de subvenționare.

Printre obiectivele pe termen scurt, stabilite de Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură, se regăsește intensificarea procesului de examinare și autorizare a cererilor de acordare a sprijinului financiar, recepționate de la producătorii agricoli în anul 2022; dezvoltarea modulelor noi ale sistemului informațional automatizat „Evidența solicitanților și beneficiarilor de subvenții” pentru a putea  monitoriza, eficient și transparent, modul de distribuire a surselor financiare alocate FNDAMR, precum și alte surse adiționale. După aprobarea noilor regulamente, AIPA va desfășura o amplă campanie de informare despre prevederile noii politici de subvenționare. De asemenea, Agenția va testa și va extinde domeniul de aplicare a sistemului „Depune dosarul on-line” pentru ca producătorii agricoli să poată depune dosarul de solicitare a sprijinului financiar de la distanță.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...