”Comisia Laundromat” despre impactul la nivel național al schemei de spălări de bani prin intermediul ordonanțelor judecătorești

Chișinău, 20 aprilie 2021 – Președinta Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor murdari în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova, Inga Grigoriu, a susținut un briefing de presă vizând impactul la nivel național al schemei de spălări de bani din anii 2010-2014, prin intermediul ordonanțelor judecătorești.

Pe parcursul investigării mecanismelor de implementare a tipologiei denumite generic LAUNDROMAT, în continuare nu mai putem vorbi doar despre aspectul și caracterul tranzitoriul al mijloacelor financiare provenite din Federația Rusă. Este greșit să credem că acești bani s-au reținut 15 minute în banca vizată, după care au plecat în off-shore, fără ca să genereze vreun impact la nivel național.

Nu doar că a fost știrbită imaginea statului nostru pe plan internațional, ci au fost constatate, de către instituțiile responsabile, date și conexiuni privind utilizarea acestor bani și pe plan național, ce au generat după sine îmbogățiri ilicite, evaziuni fiscale, extrageri de numerar în proporții deosebit de mare care au servit, inclusiv și pentru corupere de demnitari de stat.

Deci, cumulativ, toate aceste activități ilicite exclud percepția formată în societatea noastră privind doar caracterul tranzitoriu al acestor fluxuri financiare de proveniență tenebră. 

Am analizat un fragment din această tipologie, care pe plan intern, a generat după sine, inclusiv și implicare în anumite decizii politice.

Astfel, printr-o tranzacție, în februarie 2014, compania ”creditoare” pe care o întâlnim nu doar în această tipologie, CHESTER NZ LIMITED (organele competente, dar și presa de investigație pot stabili ușor apartenența acestei companii înregistrate în off-shore), din contul său curent, transferă mijloace bănești la contul deschis în banca vizată, în suma totala de cca 2,5 milioane EUR în adresa persoanei fizice nerezidente, cetățean al Ucrainei, PRYMAK Ludmyla, având ca destinație acordarea împrumutului în conformitate cu un contract încheiat între părți. Remarc aici că una dintre particularitățile acestei operațiuni constă în faptul că toți reprezentanții așa-numitelor companii creditoare, înregistrate în off-shore, sunt cetățeni ai Ucrainei.

Urmare a acestei tranzacții, prin banca comercială vizată, la data de 13.02.2014, Ludmylei PRYMAK i se eliberează mijloace bănești în numerar, în sumă de peste 1,8 milioane EUR.

Ulterior, de către colaboratorii SPCSB, CNA, PA într-un safeu metalic al unei bănci comerciale, alta decât cea vizată în această schemă, au fost identificați în numerar banderolați (sigilați), mijloace financiare în sumă de 500 000 EUR, iar pe banderolă erau imprimate datele băncii de unde au fost extrași banii. Acest subiect este menționat și în prezent într-o cauză penală pe care o urmărim cu atenție, inițiată de Procuratură pe marginea coruperii unor deputați din Parlamentul Republicii Moldova în anul 2014.

Analizând mișcările pe conturile bancare ale persoanei fizice nerezidente, PRYMAK Ludmyla, reprezentantul companiei înregistrate în Noua Zeelandă, CHESTER NZ LIMITED,  această persoană, pe lângă altele câteva, în anii de referință a extras în numerar 19,558,848.00 USD; 11,087,740.00 EUR; 27,955,851.00 MDL. Și alte persoane fizice nerezidente, prezente în tipologie, au extras în numerar sume în proporții deosebit de mari, de ordinul celor enunțate, iar una dintre ele în prezent este condamnată în Federația Rusă.

În continuare derivă întrebări ce vizează nu doar securitatea financiară, dar și cea națională: cum anume au fost integrate aceste mijloacele financiare extrase în numerar pe teritoriul R. Moldova, cum au urmărit instituțiile statului aceste acțiuni și ce măsuri concrete au fost întreprinse? În cadrul audierilor publice cu reprezentanții SPCSB, aceștia ne-au comunicat că o parte din acești bani au fost scoși prin segmentul transnistrean.

Vă reamintesc în acest context că în următorii ani au început fluctuațiile politice în Parlamentul R. Moldova și nu numai în această instituție statală. De aceea, este important ca organele competente să continue investigațiile în acest sens, deoarece o comisie parlamentară de anchetă nu poate substitui rolul acestora. Sub acest aspect, chiar dacă mai multe elemente au fost elucidate de Comisie, totuși, răspunsul la mai multe întrebări ține de instituțiile abilitate.

Cel puțin, una dintre ele, ne-a oferit un răspuns privind implicarea a câtorva persoane expuse politic, cetățeni ai R. Moldova, în această schemă de spălare de bani.

Mai multe detalii le vom prezenta la Raportul final al Comisiei, la care vom anexa mai multe răspunsuri ale instituțiilor.    

Comisia de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor murdari în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More