Comisia economie, buget și finanțe va propune aprobarea în lectura a doua a mai multor proiecte, inclusiv cu privire la compensarea tarifelor la energia electrică și anularea ”legii miliardului”

Chișinău, 21 aprilie 2021 – Comisia economie, buget și finanțe a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, rapoarte la mai multe proiecte de lege pe care le va propune spre aprobare în plenul Parlamentului, în lectura a doua.

Cu majoritatea voturilor a fost aprobat raportul la PROIECTUL de lege privind compensarea tarifelor la energia electrică utilizată de consumatorii casnici, pentru lunile aprilie și mai, perioada acțiunii stării de urgență. Suma compensată va constitui 428 de lei – câte 214 de lei pe lună. Inițiativa legislativă aparține deputaților Fracțiunii parlamentare PSRM.

De asemenea, a fost aprobat raportul la PROIECTUL de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru aul 2021, elaborat în vederea acoperii cheltuielilor pentru compensarea tarifelor. Mijloacele necesare în acest scop se estimează la 532, 959 milioane de lei.

Totodată, a fost susținut, pentru lectura a doua, raportul la proiectul pentru abrogarea Legii nr.235 din 3 octombrie 2016 privind emisiunea obligațiunilor de plată derivate din garanțiile de stat din 17 noiembrie 2014 și din 1 aprilie 2015 (”Legii miliardului”). PROIECTUL are drept scop eliminarea presiunii fiscale suplimentare asupra populației și economiei Republicii Moldova, utilizarea eficientă și în interesul cetățenilor a resurselor financiare acumulate de stat sub formă de taxe și impozite, neadmiterea majorării substanțiale a datoriei de stat. Inițiativa legislativă aparține deputaților Fracțiunii parlamentare PSRM.

Un alt PROIECT de lege susținut pentru cea de-a doua lectură și care urmează a fi prezentat în plenul Legislativului  propune ca termenul de depunere a declarațiilor și dărilor de seamă și termenul de stingere a obligațiilor de achitare a impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii să fie prelungit cu 20 de zile, în cazul în care conducătorul întreprinderii sau o altă persoană împuternicită de acesta se află în concediu medical în legătură cu tratamentul COVID-19. Autorul inițiativei este deputatul Fracțiunii PAS, Blocul ACUM, Radu Marian. Perioada de aplicabilitate a legii se propune pe durata stării de urgență în sănătate publică și a stării de urgență.

De asemenea, membrii Comisiei economie, buget și finanțe au aprobat rapoarte la două proiecte de lege privind modificarea și completarea Legii pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localități din raioanele Dubăsari, Căușeni și Anenii Noi. Proiectele prevăd extinderea listei de localități care vor beneficia de compensare și revizuirea volumului de consum compensat al energiei electrice și gazelor naturale utilizate în perioada caldă și rece a anului. Cele două proiecte urmează a fi aprobate în lectura finală, prin comasare.

Totodată, urmează a fi examinat în lectura a doua, în cadrul ședinței plenare, PROIECTUL care urmărește soluționarea vidului legislativ în reglementările procedurale aferente autorizațiilor eliberate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). În acest scop, vor fi modificate Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și Legea cu privire la energia electrică. Autorul proiectului este deputatul Fracțiunii ACUM Platforma DA, Igor Munteanu, președintele Comisiei de control al finanțelor publice.

21.04.2021 Ședința Comisiei economie, buget și finanțe

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More