Comisia economie, buget și finanțe a încuviințat ratificarea Acordului de finanțare pentru implementarea Proiectului ”IFAD VIII”

Chișinău, 18 noiembrie 2020 – Comisia economie, buget și finanțe, întrunită, astăzi, în ședință, a aprobat raportul asupra proiectului de lege  privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă în vederea realizării Proiectului „Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale” (IFAD VIII).

Acesta reprezintă proiect investițional cu finanțare din sursele Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD) în sumă de 18 939 000 Euro credit de termen lung și 5 537 415 dolari SUA grant nerambursabil finanțat din Fondul de Adaptare.

Scopul final al Acordului de finanțare constă în asigurarea dezvoltării pe scară largă a economiei prin acordarea investițiilor complementare, întru îmbunătățirea nivelului de viață a populației rurale din Republica Moldova si reducerea nivelului de sărăcie. Acesta va fi asigurat prin avansarea dezvoltării economice și fortificarea rezilienței în agricultură la schimbările climaterice.

Se urmărește ca afacerile din agricultură să devină mai durabile, mai competitive și mai atractive pentru investiții, prin implementarea inovațiilor și tehnologiilor adaptive la schimbările climaterice.

Acordul de finanțare are o perioadă de șase ani.

Tot în ședința de astăzi, Comisia economie, buget și finanțe a aprobat raportul la proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Îmbunătățirea  drumurilor locale”.

Acordul de finanțare a Proiectului „Îmbunătățirea drumurilor locale”, în valoare totală de 57 000 000 Drepturi speciale de tragere (DST) a fost ratificat la 1 iulie 2016, obiectivul acestuia fiind asigurarea accesibilității durabile prin drumuri locale la educație, asistență medicală și infrastructurile de piață de-a lungul coridoarelor selectate.

Amendamentul propus va contribui la implementarea deplină a Proiectului, acesta având beneficii de ordin economic atât asupra îmbunătățirii stării și calității rețelei drumurilor locale, prin reducerea costurilor transportului rutier pentru utilizatorii drumurilor, cât și asupra îmbunătățirii capacității de gestionare a drumurilor locale.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...