Comisia de profil a luat act de cererea de demisie din funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor al ANSC, depusă de Angela Nani

Chișinău, 8 iunie 2022 – Comisia economie, buget și finanțe va propune plenului Parlamentului aprobarea demisiei Angelei Nani din funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC), în baza cererii de demisie depuse.

În cadrul ședinței de astăzi, membrii comisiei au aprobat raportul la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului în urma demisiei.

Solicitarea privind încetarea mandatului de consilier prin demisie a fost transmisă în adresa Parlamentului de ANSC la 18 aprilie 2022.

ANSC are în componenţa sa şapte consilieri pentru soluţionarea contestaţiilor, care au statut de persoane cu funcţii de demnitate publică.  Conform Legii privind achizițiile publice, aceștia sunt numiţi de către Parlament cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi, la propunerea Comisiei economie, buget ți finanțe a Parlamentului.

Consilierii  pentru soluţionarea contestaţiilor  sunt numiți pe un termen de șapte ani, fără posibilitatea reînnoirii mandatului.

08.06.2022 Ședința Comisiei economie, buget și finanțe

Direcţia comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova  

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...