Comisia de control al finanțelor publice va monitoriza implementarea recomandărilor formulate în Raportul de audit al gestionării patrimoniului public la Compania ”Teleradio-Moldova”

Chișinău, 8 septembrie 2020 – Comisia de control al finanțelor publice a examinat, în ședința de astăzi, Raportul auditului privind conformitatea gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova” în perioada anilor 2017 – 2019.

Auditul a avut drept scop evaluarea conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova” în perioada anilor 2017 – 2019, în raport cu prevederile cadrului regulator din domeniu.

Misiunea de audit concluzionează că unele activități realizate nu au întrunit în totalitate criteriile de conformitate, iar sistemul de control intern managerial necesită a fi consolidat, pentru susținerea managementului în abordarea riscurilor de regularitate.

Astfel, nerealizarea pe deplin a măsurilor de dare în locațiune a încăperilor neutilizate a determinat nemajorarea veniturilor proprii pasibile de acumulat în sumă de cca 711,8 mii lei. Nerespectarea reglementărilor interne aferente proceselor de încheiere a contractelor de achiziții, servicii acordate de locațiune, publicitate și colaborare a condiționat formarea creanțelor cu termenul de achitare expirat în sumă totală de 1331,7 mii lei.

Auditul a evidențiat și faptul că deciziile referitoare la salarizarea personalului Companiei, emise de Consiliul de Supraveghere, în lipsa mijloacelor financiare, contravine prevederilor legale. De asemenea, a fost stabilită achitarea neconformă a plăților de stimulare pentru angajați în sumă totală de 2770,6 mii lei, precum și a ajutoarelor materiale în sumă totală de 9066,6 mii lei în lipsa resurselor financiare aprobate corespunzător.

Misiunea de audit a mai stabilit că baza de odihnă din administrarea Companiei nu s-a utilizat conform destinației, fiind generate cheltuieli de întreținere în sumă totală de 842,4 mii lei. Nerespectarea normelor legale aferente achizițiilor publice s-a soldat cu impunerea unor cerințe tehnice limitative la procurarea unor bunuri materiale în valoare totală de 1158,8 mii lei. Aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile, precum și lipsa unei proceduri specifice interne privind determinarea costurilor bunurilor create de sine stătător au condiționat subevaluarea cu cca 111331,7 mii lei a fondului înregistrărilor radio și TV. Totodată, neimplementarea conformă a unor recomandări anterioare ale Curții de Conturi a determinat netransmiterea la păstrare în Arhiva Națională a fondului radio și TV, care reprezintă valoare istorică.

Raportul de audit a fost remis Guvernului, pentru luare de atitudine în asigurarea implementării recomandărilor de audit, Președintelui Republicii Moldova și Parlamentului, pentru informare, Instituției Publice Compania „Teleradio-Moldova”, pentru a implementa recomandărilor auditului.

Curtea de Conturi va fi informată, în termen de 6 luni din data publicării Hotărârii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, despre acțiunile întreprinse pentru executarea recomandărilor.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...