Comisia de control al finanțelor publice a audiat raportul de audit extern al ANI

Chișinău, 14 iulie 2020 – Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale  Autorității Naționale de Integritate (ANI) pentru 2019, aprobat de Curtea de Conturi, a fost prezentat, astăzi, în cadrul ședinței Comisiei parlamentare de control al finanțelor publice.  

Rapoartele financiare ale Autorității Naționale de Integritate au cuprins Bilanțul contabil, Raportul privind veniturile și cheltuielile, Raportul privind fluxul mijloacelor bănești, Raportul privind executarea bugetului, Raportul narativ privind executarea bugetului, pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2019.

În urma examinării Raportului de audit, Curtea de Conturi a constatat că rapoartele financiare, cu excepția unor aspecte, oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și de raportare financiară în sistemul bugetar din Republica Moldova.

Totodată, Curtea de Conturi a înaintat anumite recomandări spre implementare, urmând să fie informată despre acțiunile întreprinse în termen de 6 luni din data intrării în vigoare a Hotărârii cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale ANI.

Președintele Comisiei de control al finanțelor publice, Igor Munteanu, a îndemnat ANI să se mobilizeze pentru înlăturarea neregulilor identificate de auditori și a accentuat că membrii Comisiei vor urmări cu mare atenție progresele pe care le va înregistra agenția în direcția îndeplinirii riguroase a recomandărilor Curții de Conturi.  

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...