Comisia de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile și determinarea impactului asupra mediului s-a întrunit în ședință

Chișinău, 30 noiembrie 2021 – Comisia de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile și determinarea impactului asupra mediului s-a întrunit, astăzi, în ședință pentru a audia și discuta cu entitățile responsabile de monitorizarea și controlul zăcămintelor din Republica Moldova, inclusiv despre controlul volumelor de extragere a substanțelor minerale utile. 

La ședință au participat reprezentanții Agenției de Mediu, Agenției pentru Supraveghere Tehnică, Inspectoratului General al Poliției, Agenției Naționale Transport Auto. De asemenea, au fost audiați reprezentanții entităților responsabile de procedura de calcul, raportare, volum de extragere, procedura de evaluare, evidență, încasare și administrare a taxelor și plăților, etc.  

Cu participarea Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat, Curții de Conturi, au fost discutate aspecte ce țin de monitorizarea volumelor de extrageri din sectorul minier, taxa pentru acestea. În context, s-a propus identificarea unui mecanism viabil de monitorizare a volumului, care va contribui la o evidență sigură în acest domeniu. 

Membrii Comisiei de anchetă au fost informați despre monitorizarea extragerii substanțelor minerale utile.

ANTA a comunicat despre evaluarea vizavi de încălcările din acest sector, iar IGP – despre procesul de monitorizare a legalității proceselor de extragere. Astfel, mai multe entități economice, care au înregistrat abateri de la legislația în vigoare au provocat un prejudiciu statului de 3,6 milioane de lei. Mai multe încălcări țin de folosirea terenurilor contrar destinațiilor, depășirea perimetrului minier, lipsa actelor permisive, etc. Totodată, s-a depistat lipsa tichetului de cântar, a facturii fiscale privind documentația tehnică și de extragere.

Președintele Comisiei de anchetă, Ina Coșeru a relevat necesitatea unei cooperări mai strânse dintre instituțiile responsabile și îmbunătățirea eficienței acesteia. “Colaborarea este crucială dacă se dorește stoparea ilegalităților din acest sector. Un accent deosebit trebuie pus pe combaterea și prevenirea încălcărilor, precum și formularea unui mecanism de monitorizare a volumelor extrase”, a subliniat deputata. 

La final, s-a decis organizarea unor ședințe sistematice, în cadrul cărora vor fi trecute în revistă toate acțiunile întreprinse până în prezent și înaintate noi propuneri de comun acord cu entitățile responsabile.  

30.11.2021Ședința Comisiei de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile și determinarea impactului asupra mediului

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova  

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More