Cerințele de asigurare minime pentru daunele produse pasagerilor, bagajelor și mărfurilor, votate de Parlament

Chișinău, 09 iulie 2020 – Parlamentul a votat în lectură finală proiectul de lege cu privire la răspunderea și cerințele de asigurare a operatorilor aerieni și a operatorilor de aeronave.

Potrivit noii legi, operatorii aerieni și cei de aeronave vor fi obligați să introducă cerințe de asigurare minime pentru daunele produse pasagerilor, bagajelor, mărfurilor și trimiterilor poștale. 

Documentul stabilește regimul răspunderii civile a operatorilor de transport aerian ai Republicii Moldova pentru daunele produse pasagerilor, bagajelor, mărfurilor, trimiterilor poștale și terților, precum și limita minimă a sumelor asigurate pentru acoperirea răspunderii civile.

În acest sens, cuantumul asigurării minime pentru răspunderea civilă față de pasageri în cazul decesului sau vătămării corporale în urma accidentului este de 250 000 Drepturi Speciale de Tragere (DST)  pentru un pasager (valoarea unui DST astăzi este de aproximativ 23,73 lei). Cuantumul asigurării minime pentru răspunderea civilă față de pasageri în cazul daunelor survenite datorită întârzierii în transportul persoanelor este de 4 694 DST pentru un pasager. Pentru răspunderea civilă față de bagaje se va plăti 1 131 DST pentru un pasager. Suma minimă față de mărfuri, este de 19 DST pentru un  kilogram.

În cazul accidentelor aeronautice care au avut ca urmare decesul sau vătămarea pasagerilor, operatorul de transport aerian va efectua plăți anticipate persoanelor care au dreptul să pretindă despăgubiri, proporțional cu cuantumul daunei provocate.

Pentru încălcarea cerințelor minime de asigurare, Autoritatea Aeronautică Civilă va suspenda certificatul/autorizația de operator aerian și/sau permisiunea de zbor al operatorilor aerieni ai Republicii Moldova.

Noile prevederi se vor aplica tuturor operatorilor aerieni și operatorilor de aeronave care efectuează zboruri în spațiul aerian în, spre, din sau deasupra teritoriului Republicii Moldova. Cerințele nu se vor aplica aeronavelor de stat pentru serviciile militare, vamale sau de poliție, aeronavelor cu o masă maximă de decolare (MTOM) mai mică de 2° kg, aparatelor de zbor cu decolare propulsată de picior, inclusiv paraplanoare și deltaplane cu motor, baloanelor captive și parașutelor.

De notat că prin votarea legii respective, se pun în aplicare prevederile Convenției pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional, la care țara noastră a aderat în 2009, și Acordul privind spațiului aerian comun încheiat între Republica Moldova și Uniunea Europeană și țările ei membre.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More