Calitatea apei potabile din țara noastră, discutată în cadrul unei ședințe comune a membrilor Comisiei mediu și dezvoltare regională cu reprezentanții ministerelor de profil și societății civile

Chișinău, 9 iunie 2022 – Comisia mediu și dezvoltare regională sprijină eforturile societății civile de a conlucra cu autoritățile statului în vederea gestionării în mod durabil a resurselor de apă.

În acest sens, membrii Comisiei împreună cu reprezentanții Ministerului Sănătății, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică s-au întrunit, ieri, în ședința comună cu Grupul de lucru al Rețelei Naționale de Activiști ”Pune Umărul”, pentru a discuta despre calitatea apei potabile ca factor determinant al sănătății populației din țara noastră.

În Republica Moldova, aprovizionarea cu apă constituie o problemă stringentă, deoarece sursele de apă sunt distribuite neuniform în teritoriu, iar calitatea ei în foarte multe cazuri nu corespunde standardelor naționale existente.

Apele subterane constituie sursa principală de asigurare cu apă potabilă pentru toată populația rurală și treizeci la sută din populația urbană sau 65% din populația totală a țării. Restul, 35 la sută din numărul total al populației întrebuințează ca sursă de apă potabilă apele de suprafață. Populația ce nu are acces la surse centralizate de apă potabilă folosesc apa din fântânile de mină, care în 77,2 % din cazuri nu corespunde după parametrii chimici, iar în 47,6% –  după parametrii microbiologici.

Membrii Comisiei parlamentare au accentuat că, contaminarea microbiologică a surselor de apă este mai evidentă în localitățile rurale, fapt condiționat de lipsa sistemelor centralizate de canalizare, a poligoanelor autorizate pentru colectarea deșeurilor menajere, pregătirea insuficientă a operatorilor și furnizorilor de apă potabilă, etc..

În prezent, domeniul alimentării cu apă și sanitației este reglementat de un șir de acte legislative,  printre care și Legea privind calitatea apei potabile. După trei luni de la data intrării în vigoare a Legii menționate urmau a fi elaborate și aprobate două regulamente sanitare,  unul privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile și altul privind testarea materialelor și substanțelor care vin în contact cu apa potabilă. Reprezentanții autorităților publice centrale, prezenți la ședința de lucru, au menționat că proiectele acestor regulamente sunt supuse consultărilor publice, urmează a fi definitivate și înaintate Guvernului spre aprobare.

Grupul de lucru al Rețelei Naționale de Activiști ”Pune Umărul” a prezentat propuneri cu privire la modalitățile eficiente de informare a populației referitor la calitatea apei pe care o consumă.

Sănătatea publică, alimentarea cu apă sigură și condițiile de sanitație sunt interdependente, însă importanța lor este deseori neglijată sau subestimată. Pentru identificarea pericolelor și riscurilor, precum și a soluțiilor fiabile pentru un management adecvat al surselor de apă potabilă sunt esențiale intervenții multisectoriale bine coordonate, cu implicarea societății civile.

 Comisia mediu și dezvoltare regională

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...