Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare pentru perioada 27 iunie – 5 iulie 2024

Chișinău, 21 iunie 2024 – Biroul permanent al Parlamentului a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul ordinii de zi a ședințelor plenare pentru perioada 27 iunie – 5 iulie 2024.

Deputații urmează să examineze, în prima lectură, proiectele de lege care vizează armonizarea legislației naționale cu legislația UE, și anume proiectul Codului subsolului și proiectul de modificare a Legii privind substanțele chimice. În prima lectură, vor mai fi examinate proiectele de modificare a Legii bugetului de stat și a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024, precum și proiectul de lege privind exceptarea de la controlul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor a unor mărfuri transportate în regim de tranzit prin teritoriul Republicii Moldova. Vor fi supuse dezbaterilor și proiectele de modificare a Legii privind declararea averii și a intereselor personale și a Legii cu privire la Poliția de Frontieră, precum și cel care prevede ajustarea cadrului normativ privind domeniile geodezie, cartografie și geoinformatică.

Printre inițiativele legislative care vor fi examinate în a doua lectură figurează proiectul de lege ce prevede perfecționarea guvernanței și reglementării sectorului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și proiectele de modificare a Codului administrativ și a Codului de executare al Republicii Moldova; a Legii privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și a Legii ocrotirii sănătății. Deputații urmează să mai adopte proiectul de lege referitor la delegarea, către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, a competenței de emitere a deciziei cu privire la admiterea soiurilor de plante în Catalogul Soiurilor de Plante.

Pe ordinea de zi a ședințelor plenare se mai regăsește proiectul privind atragerea unui împrumut de stat din partea Fondului Monetar Internațional prin intermediul mecanismului de finanțare pentru reziliență și durabilitate.

În această perioadă, Parlamentul va audia rapoartele privind respectarea drepturilor și libertăților omului și cel privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării, pentru anul 2023. De asemenea, deputații vor audia raportului Guvernului privind elaborarea și aprobarea actelor normative necesare, precum și implementarea integrală a recomandărilor expuse în Raportul Comisiei de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile și determinarea impactului asupra mediului.

Tot în ședința de astăzi, Biroul permanent a fost consultat prealabil în privința numirii în funcția de Secretar general al Parlamentului a lui Igor Talmazan, după ce, ieri, Comisia juridică, numiri și imunități a avizat candidatura sa.

Parlamentul se va convoca în ședință plenară joi, 27 iunie, începând cu ora 10:00.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...