Audieri publice cu privire la evaluarea ex-post de impact a Legii privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant, organizate de Comisia drepturile omului și relații interetnice

Chișinău, 22 mai 2023 – Comisia drepturile omului și relații interetnice, în cadrul audierilor publice de  astăzi la subiectul aplicării Legii nr.299/2018 privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant, a supus discuțiilor executarea și implementarea actului normativ, precum și existența obstacolelor de ordin juridic în aplicarea acestuia.

Audierile publice s-au desfășurat în contextul realizării funcției de control parlamentar de către organul de lucru al Parlamentului, prin efectuarea analizei privind eficiența actului normativ, îndeplinirea scopului și a obiectivelor Legii privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant, nr. 299/2018. Exercițiul este efectuat cu suportul Oficiului Consiliului Europei, în contextul implementării Planului de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova (2021 – 2024).

Potrivit datelor statistice, în anul 2022 numărul infracțiunilor săvârșite de minori este în creștere față de anul precedent (1,44%, exceptând localitățile din stânga Nistrului). În perioada de referință, de către copii și cu participarea acestora au fost săvârșite 705 (695 – a.2021) infracțiuni, ceea ce constituie o creștere cu 1,44 %, față de perioada analogică a anului precedent. Astfel, 2,79 % (2,73%-a.2021) din numărul total al infracțiunilor înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova sunt săvârșite de către copii sau cu participarea acestora.

Legea nr. 299/2018 privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant reglementează măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant, categoriile de beneficiari ai acestor măsuri și servicii, principiile și scopurile instituirii măsurilor destinate copiilor cu comportament deviant, precum și modul de stabilire, prelungire, modificare și anulare a acestor măsuri.

Dincolo de existența unui cadru legal prin care sunt reglementate măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant, studiile atestă insuficiența instrumentelor de implementare a Legii nr.299/2018.Golul existent alimentează dezbaterea socială privind determinarea celui mai oportun mecanism de a atrage la răspundere această categorie de minori, având în vedere carențele de aplicare a sistemului actual de reglementare.

În urma evaluării ex-post a Legii nr. 299/2018 privind măsurile și serviciile  destinate copiilor cu comportament deviant, Parlamentul Republicii Moldova va lua decizia cu privire la menținerea, modificarea, abrogarea actului normativ supus evaluării sau înlocuirea acestuia cu un act normativ nou. 

Comisia drepturile omului și relații interetnice

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...