Asigurarea condițiilor sanitare în școli, discutată în Parlament

Chișinău, 23 noiembrie 2021 – Respectarea dreptului la apă și sanitație în școli a constituit subiectul mesei rotunde, organizate de Comisia protecție socială, sănătate și familie în parteneriat cu Asociația Obștească ”Amnesty International Moldova”.

Dan Perciun, președintele Comisiei protecție socială, sănătate și familie, a remarcat că problema condițiilor sanitare conforme în școli este una complicată, iar rezolvarea acesteia necesită o viziune strategică. De asemenea, deputatul a menționat că autoritățile publice urmează să-și consolideze eforturile pentru a identifica soluțiile tehnice ce ar permite asigurarea cu apă și canalizare a școlilor, în special, cele din mediul rural.

În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele unui sondaj de opinie, realizat de Amnesty International Moldova printre elevii din mai multe localități, rezultatele căruia au reliefat o situație îngrijorătoare a stării blocurilor sanitare în multe școli din țară. În aceeași ordine de idei, au fost prezentate și unele soluții, care ar asigura respectarea dreptului  de acces la apă și igienă în școli a tuturor copiilor, inclusiv, a celor cu necesități speciale.

Printre acestea se menționează actualizarea cadrului normativ cu privire  la cerințele amenajării spațiilor sanitare în școli, alocarea mijloacelor financiare suplimentare autorităților administrației publice locale, elaborarea unui program național axat pe remedierea problemelor referitoare la asigurarea cu apă și sanitație, etc.

Participanții la eveniment au convenit asupra instituirii unui grup de lucru permanent, care va fi responsabil de elaborarea politicilor și soluțiilor privind infrastructura sanitară pentru elevi.

La discuții au participat deputați, reprezentanți ai ”Amnesty International Moldova”, ai Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Finanțelor, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, precum și ai Consiliului Național al Tineretului din Moldova.

Potrivit datelor oferite de Ministerul Educației și Cercetării, din totalul de 1240 de instituții de învățământ primar, gimnazial, liceal, public și privat,  361 de școli au grupurile sanitare amplasate în exterior, iar 53 de școli nu au acces la apă potabilă.

23.11.2021 - Masa rotundă ”Dreptul la igienă în școli”, organizată de Comisia protecție socială, sănătate și familie în parteneriat cu Amnesty International Moldova

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More