Anunț cu privire la concursul pentru selectarea candidaților propuși de organizațiile societății civile la funcția de membru al Consiliului Audiovizualului

Chișinău, 9 septembrie 2021 –  În conformitate cu prevederile art. 76, alin. (2) lit. d) și alin. (3) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale nr. 174/2018 se anunță concurs public pentru suplinirea a două funcții vacante de membru al Consiliului Audiovizualului.

La funcția de membru al Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova poate candida persoana care corespunde cumulativ următoarelor cerințe: 

1. Deține diplomă de licență sau echivalentă cu aceasta și are experiență de cel puțin 5 ani în unul din domeniile: audiovizualului, al comunicării și jurnalismului, al dreptului, al cinematografiei, al culturii, al științei și cercetării, al tehnologiei informației și comunicațiilor, al publicității, precum și în activitatea academică;

2. Cunoaște prevederile legislației naționale și ale Uniunii Europene, precum și bunele practici internaționale în domeniul audiovizualului și în domeniile conexe;

3. Deține cetățenia Republicii Moldova;

4. Cunoaște limba română și cel puțin o limbă de circulație internațională;

5. Nu are calitatea de membru de partid și/sau de afiliat politic;

6. Nu deține, în mod direct sau indirect, interese, inclusiv financiare în cadrul furnizorilor de servicii media, distribuitorilor de servicii media, întreprinderilor de comunicații electronice sau al întreprinderilor din domeniul publicității;

7. Are o reputație ireproșabilă;

8. Nu este privată de dreptul de a ocupa o funcție publică prin hotărâre judecătorească definitivă. 

Candidații urmează să depună un dosar de participare la concurs care include următoarele documente:

—     Cererea de participare;

—     Scrisoare de recomandare a unei instituții publice sau, după caz a unei/unor organizații ale societății civile;

—     Curriculum Vitae cu poză color 3×4 (semnat de candidat);

—     Copia buletinului de identitate;

—     Copia diplomei de licență sau echivalentă;

—     Copia carnetului de muncă, în cazul în care candidatul deține carnet de muncă/Act confirmativ privind experiența de cel puțin 5 ani în unul dintre domeniile enumerate la pct. 8  lit. a) din Regulament;

—     Copia Extrasului sau alt act al organizației care a semnat scrisoarea de recomandare, care să confirme genul de activitate (în cazul organizațiilor societății civile);

—     Cazierul judiciar/Declarație pe propria răspundere;

—     Declarația privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal;

—     Declarația pe propria răspundere privind lipsa apartenenței politice;

—     Declarație pe propria răspundere prin care confirmă că nu deține, în mod direct sau indirect, interese, inclusiv financiare în cadrul furnizorilor de servicii media, distribuitorilor de servicii media, întreprinderilor de comunicații electronice sau al întreprinderilor din domeniul publicității;

—     Scrisoarea de motivare, care va conține inclusiv: a) referințe la rezultatele concrete ale experienței personale în domeniul activităților de bază vizate de cerințele Codului serviciilor media audiovizuale; b) analiza principalelor probleme în domeniul dezvoltării  serviciilor media audiovizuale și viziunea proprie privind căile de soluționare a acestora.

Termenul de prezentare a dosarelor este de 14  zile lucrătoare din momentul publicării anunțului de concurs, data-limită fiind 28 septembrie 2021.

Participanții la concursul pentru funcția de membru al Consiliului Audiovizualului vor depune dosarele personal sau prin poștă (la Secretariatul Comisiei Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass-Media, pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 105, bir. 716), sau prin e-mail (pe adresa indicată mai jos).

Dosarele candidaților vor fi recepționate în perioada 09.09.2021 – 28.09.2021. Data-limită pentru depunerea dosarului este data de 28.09.2021 ora 17.00. Dosarele depuse după termenul limită nu vor fi recepționate.

Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor este  Alexandru Lașco – relații la tel: 022 820171, e-mail: alexandru.lasco@parlament.md.

Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților propuși de entitățile publice și organizațiile societății civile la funcția de membru al Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova poate fi accesat AICI

Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More