Administrarea resurselor financiare publice de către CSP a fost obiectul auditului – rezultatele au fost prezentate comisiei parlamentare de profil

Chișinău, 12 iulie 2023 – Raportul auditului conformității asupra modului de formare,  administrare și întrebuințare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) în perioada anilor 2018-2022 a fost examinat, astăzi, la ședința Comisiei de control al finanțelor publice.

Datele din raport arată că, în perioada auditată, CSP a gestionat mijloace în sumă totală de circa 51,4 milioane de lei, dintre care peste jumătate sunt îndreptate pentru finanțarea cheltuielilor de personal și a prestațiilor sociale. La situația de la sfârșitul anului 2022, CSP deținea mijloace fixe a căror valoare de bilanț constituie circa 3,9 milioane de lei, uzura fiind de 50,5% din valoarea inițială a acestora.

Auditul a constatat că funcționalitatea controlului intern managerial la CSP a fost asigurată parțial și că au fost generate unele neconformități, legate de utilizarea mijloacelor bugetare pentru necesitățile instituției. În special, s-a atestat planificarea cheltuielilor bugetare în lipsa determinării reale a necesităților, ceea ce a cauzat nivelul de valorificare  a alocațiilor sub  limitele precizate de cheltuieli. De asemenea, în raportul de audit se spune despre acordarea premiilor unice și a sporului pentru performanță cu abateri de la cadrul legal, despre implementarea parțială a managementului riscurilor, despre raportarea neconformă către Agenția Proprietății Publice a valorii patrimoniului administrat etc.

În urma auditului, Curtea de Conturi a înaintat mai mule recomandări și trebuie să fie informată, în termen de 6 luni din data publicării Hotărârii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, despre acțiunile întreprinse pentru executarea lor.

Comisia de control al finanțelor publice va emite un raport pe marginea audierii Raportului auditului conformității asupra modului de formare,  administrare și întrebuințare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către CSP în anii 2018-2022. Documentul va fi publicat pe pagina oficială a legislativului.

12.07.2023 Ședința Comisiei de control al finanțelor publice

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...