A fost prezentat Raportul de evaluare ex-post de impact a Legii privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant

Chișinău, 20 iunie 2023 – În cadrul ședinței Comisiei drepturile omului și relații interetnice din 20 iunie 2023 a avut loc prezentarea Raportului de evaluare ex-post de impact a Legii privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant nr.299/2018. Comisia a asigurat participarea largă a reprezentanților entităților publice și ai societății civile la acest eveniment.

În context, președintele Comisiei drepturile omului și relații interetnice, Grigore Novac, a accentuat că „rămânem deschiși pentru implicare plenară în vederea îmbunătățirii situației în domeniul protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și asigurării interesului superior al copilului”.

Scopul evaluării ex-post a Legii privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant a fost de a stabili eficiența actului normativ, îndeplinirea scopului și a obiectivelor actului normativ, precum și identificarea lecțiilor care pot fi învățate, precum și posibilitatea de a îmbunătăți implementarea acestui act.

În plus, evaluarea ex-post Legii nr.299/2018 a ajutat la identificarea rezultatelor reglementării; măsurarea impactului socio-economic generat de lege; furnizarea de dovezi privind efectele pozitive ale legii; furnizarea de dovezi privind aspectele legislației care trebuie revizuite; identificarea problemelor de implementare și altor potențiale probleme.

Evaluarea ex-post de impact a Legii nr.299/2018 este un exercițiu realizat în premieră de Comisia drepturile omului și relații interetnice în cooperare cu Oficiul Consiliului Europei, în vederea implementării Planului de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova (2021 – 2024). În procesul de evaluare Comisia a beneficiat de expertiza și suportul consultantului național contractat de Consiliul Europei, avocata Arina Țurcan-Donțu.

Inițiind evaluarea ex-post de impact, Comisia a pornit de la premisa că protecția copiilor în conflict cu legea care nu răspund penal, cât și a celor care răspund penal este o prioritate pentru Republica Moldova, care își propune să respecte standardele internaționale în domeniul drepturilor copilului.

Pentru a realiza obiectivul protecției drepturilor copilului și asigurării interesului superior al copilului, era necesar să se evalueze situația actuală și să se identifice soluții adecvate pentru a răspunde nevoilor copiilor care comit fapte ilicite înainte de a atinge vârsta minimă de răspundere penală. Acest proces a inclus o analiză a cadrului legal existent, precum și o analiză a politicilor sociale, și a cadrului instituțional care se ocupă de protecția copilului, cu accent pe verificarea eficacității instituțiilor și a mecanismelor de sprijin.

Ca urmare a controlului parlamentar realizat de Comisia drepturile omului și relații interetnice, s-a constatat că, chiar dacă există un cadru legal ce reglementează măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant, se atestă insuficiența instrumentelor de implementare a Legii nr.299/2018 privind măsurile și serviciile  destinate copiilor cu comportament deviant.

În urma evaluării ex-post de impact, Comisia drepturile omului și relații interetnice va adopta o decizie cu privire la aprobarea Raportului de evaluare ex-post de impact a Legii privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant prin care va fi aprobat Raportul nominalizat, iar acesta se va remite Guvernului și Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Totodată, Comisia va prezenta forului legislativ Raportul de evaluare ex-post a Legii nr.299/2018 privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant pentru ca, ulterior, Parlamentul Republicii Moldova să ia decizia cu privire la menținerea, modificarea, abrogarea actului normativ supus evaluării sau înlocuirea acestuia cu un act normativ nou.

Comisia drepturile omului și relații interetnice

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...