Zinaida Greceanîi a adresat mesaje de felicitare Președinților celor două Camere ale Parlamentului Republicii Tadjikistan, cu ocazia Zilei Independenței acestei țări

Chișinău, 09 septembrie 2020 – Cu ocazia Zilei Independenței Republicii Tadjikistan, Speakerul Zinaida Greceanîi a adresat mesaje de felicitare Președintelui Camerei Superioare (Madjlisi Milli) a Parlamentului Republicii Tadjikistan, Rustam Emomali, și Președintelui Camerei Inferioare a Parlamentului Republicii Tadjikistan (Madjlisi Oli), Zokirzoda Mahmadtoir.

În mesajul adresat lui Rustam Emomali se arată:

”Excelență,

În numele Parlamentului Republicii Moldova și al meu personal, Vă adresez cele mai sincere felicitări cu ocazia sărbătorii de stat – Ziua Independenței Republicii Tadjikistan.

Sunt sigură că fortificarea continuă a colaborării bilaterale dintre țările noastre, inclusiv la nivel parlamentar, va avea și pe viitor un rol semnificativ în dezvoltarea relațiilor moldo-tadjice.

Adresând felicitări cordiale, urări de multă sănătate, pace, fericire și bunăstare întregului popor tadjik, rog să acceptați, Excelență, expresia înaltei mele considerații”.

În mesajul adresat lui Zokirzoda Mahmadtoir se arată:

”Excelență,

În numele Parlamentului Republicii Moldova și al meu personal, Vă adresez cele mai sincere felicitări cu ocazia sărbătorii de stat – Ziua Independenței Republicii Tadjikistan.

Profit de ocazie pentru a-mi exprima încrederea că dezvoltarea dialogului interparlamentar dintre Republica Moldova și Republica Tadjikistan va contribui și în continuare la colaborarea eficientă și fructuoasă între țările noastre, spre binele cetățenilor noștri.

Adresând urări de multă sănătate, pace și bunăstare întregului popor tadjik, rog să acceptați, Excelență, expresia înaltei mele considerații”.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More