Votat în lectura finală: Camera de Comerț și Industrie va atesta, prin aviz, impedimentele justificatoare de neexecutare a obligației debitorului

Chișinău, 11 septembrie 2020 – Modificarea Legii cu privire la Camera de Comerț și industrie în vederea consolidării sistemului de soluționare alternativă a disputelor a fost votată, astăzi, cu majoritatea voturilor deputaților, în lectura finală.

Potrivit modificărilor, Camera de Comerț și Industrie (CCI) va atesta, prin emiterea unui aviz, circumstanțe survenite ca urmare a unor fenomene ale forțelor naturii, a actelor normative/administrative, a acțiunilor sau inacțiunilor ori altor fenomene/evenimente în afara controlului debitorului de natură a fi invocate ca impediment justificator de neexecutare a obligației acestuia. Procedura se referă la raporturile contractuale comerciale în care cel puțin o parte este subiect al activității de întreprinzător sau în care părțile unui astfel de contract au convenit în scris atestarea circumstanțelor menționate mai sus de către CCI.

O astfel de abordare va permite asigurarea unei certitudini sporite a relațiilor contractuale dintre diverși subiecți și soluționarea eventualelor cauze de neexecutare în afara instanțelor de judecată. Aceasta corespunde politicilor statului de stimulare a utilizării metodelor extrajudiciare, precum ar fi medierea sau arbitrajul, și reducerea implicită a numărului de cazuri necesare a fi examinate în instanțe.

De menționat că un astfel de act (certificat, aviz etc.), într-o formă sau alta, este eliberat de către Camerele de Comerț și Industrie în majoritatea statelor lumii.

Totodată, aceste atribuții nu conferă avizului Camerei forța probantă prestabilită și nu exclude admisibilitatea altor probe ale circumstanțelor menționate. Instanța de judecată sau alt organ de jurisdicție competent apreciază în condițiile legii circumstanțele atestate conform avizului.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...