Vor fi instituite noi instrumente legislative de susținere a start-up-urilor IT

Chișinău, 15 iulie 2020 – Comisia economie, buget și finanțe a aprobat raportul la proiectul de modificare a Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației și îl va propune spre dezbateri în plen. Scopul acestuia constă în crearea mecanismului de finanțare a proiectelor de dezvoltare a inovațiilor și afacerilor pentru start-up-uri IT.

Prin proiect se propune crearea unui Fond de susținere a inovațiilor digitale care ar putea beneficia de finanțare mixtă, atât din bugetul de stat, cât și din mijloacele partenerilor de dezvoltare. Utilizarea mijloacelor Fondului va fi administrată și monitorizată de către un Consiliu de coordonare, cu participarea reprezentanților sectorului asociativ și partenerilor de dezvoltare.

De asemenea, autorii propun majorarea venitului lunar asigurat al angajaților rezidenților parcurilor IT de la 60% la 68% din salariul mediu prognozat pe economie.

Autorii argumentează că industria IT este afectată de consecințele  pandemiei COVID-19, inclusiv reducerea veniturilor, optimizarea cheltuielilor administrative, reducerea cheltuielilor pentru angajați. Cel mai mult au de suferit companiile mici și start-up-urile.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More