Vineri, 9 octombrie, expiră termenul de recepționare a dosarelor candidaților la funcția de membru al Comisiei de certificare

Chișinău, 5 octombrie 2020 – Vineri, 9 octombrie, expiră termenul de recepționare a dosarelor candidaților la funcția de membru al Comisiei de certificare din partea Parlamentului Republicii Moldova, anunță Comisia juridică, numiri și imunități.

La funcția de membru al Comisiei de certificare pot candida reprezentanți ai asociațiilor obștești de utilitate publică care au acest statut de cel puțin 3 ani și sunt selectați din lista comună de candidați propuși de cel puțin 3 asociații obștești de utilitate publică.

Dosarul de participare la concurs va include următoarele documente:

copia buletinului de identitate și a fișei de însoțire;

curriculum vitae;

copia carnetului de muncă;

cazierul judiciar;

declarația pe propria răspundere că nu este membru al vreunui partid politic;

scrisoarea de recomandare din partea a cel puțin două asociații obștești de utilitate publică care au acest statut de cel puțin 3 ani;

copia certificatului de utilitate publică a asociației obștești reprezentată de către candidat.

Dosarele se depun la Secretariatul Comisiei juridice, numiri și imunități.

După audierea tuturor participanților admiși la concurs, Comisia se va întruni în ședință închisă pentru a evalua și a emite decizia cu privire la cei trei candidați selectați din partea Parlamentului.

Comisia de certificare, organul împuternicit să atribuie statutul de utilitate publică, activează pe lângă Agenția Servicii Publice, în baza unui regulament aprobat de Guvern.

Comisia de certificare este constituită din 9 membri, dintre care 3 sunt numiți de Parlament, 3 de Președintele Republicii Moldova și 3 de Guvern. Dintre cei 3 membri numiți de fiecare autoritate, cel puțin unul este specialist în domeniul financiar și unul este reprezentant al organizațiilor necomerciale. Membrii Comisiei de certificare sunt selectați în bază de concurs public.

Toate informațiile despre concurs pot fi găsite pe site-ul Parlamentului: CONCURS.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More