Va fi creată Comisia specială privind analiza situației economico-financiare de la Î.S. „Calea Ferată a Moldovei”

Chișinău, 03 februarie 2021 – Comisia juridică, numiri și imunități a aprobat, astăzi, în unanimitate, raportul la proiectul de Hotărâre cu privire la constituirea Comisiei speciale privind analiza situației economico-financiare de la Î.S. „Calea Ferată a Moldovei” și rezultatul activității ramurii de transport feroviar pentru perioada 2010-2020.

Drept temei pentru crearea comisiei a servit faptul că în prezent la Î.S. „Calea Ferată din Moldova” se atestă o situație financiară critică. La situația de la finele anului 2020, datoria creditoare a ”CFM” constituia 459,4 milioane de lei.

Totodată, restanțele salariale (parțial pentru luna octombrie și luna noiembrie a anului 2020) constituiau 35,5 milioane de lei, pentru contribuțiile la bugetul asigurărilor sociale și medicale – 26,9 milioane de lei, iar la buget – 5,5 milioane de lei.

De asemenea, se atestă deficitul de mijloace circulante ca urmare a formării datoriilor debitoare, care la situația din 30 decembrie 2020 constituia 275,4 milioane de lei

Comisia de anchetă va antrena în activitatea sa toate autoritățile statului responsabile, va audia părțile și persoanele implicate și va prezenta Parlamentului, în termen de până la 60 de zile, raportul cu privire la rezultatele și concluziile anchetei.

Inițiativa de acrea comisia a fost lansată de un grup de deputați ai Fracțiunii parlamentare PSRM.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republici Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...