Un bloc de locuit din capitală va fi destinat exclusiv participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl

Chișinău, 31 martie 2021 – Comisia economie, buget și finanțe a aprobat, astăzi, pentru prima lectură, raportul la PROIECTUL de lege cu privire la un bloc locativ din municipiul Chișinău destinat participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Centrala Atomoelectrică de la Cernobîl.

Prin derogare de la prevederile Legii cu privire la locuințe, blocul locativ respectiv urmează să fie trecut din domeniul public în domeniul privat al statului.

”Repartizarea locuințelor din cadrul blocului locativ se va realiza exclusiv participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, de către Comisia intersectorială, constituită de Primarul General conform competențelor atribuite de legislație, în baza criteriilor de eligibilitate, aprobate de Guvern”, specifică autorii proiectului – un grup de deputați ai Fracțiunii parlamentare PSRM.

Autorii menționează că unii participanți la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl au beneficiat din contul bugetului de stat de indemnizații pentru construcția unei case individuale ori a unei locuințe cooperatiste, pentru procurarea spațiului locativ sau pentru compensarea cheltuielilor de construcție a unei case individuale ori a unei locuințe cooperatiste, terenuri pentru construcția caselor de locuit, credite preferențiale pentru construcția sau procurarea locuințelor sau le-au fost repartizate apartamente construite din mijloacele bugetului de stat. Pe când alți participanți la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl nu și-au realizat garanțiile sociale în contextul îmbunătățirii condițiilor de trai.

Construcția blocului respectiv de locuit este finalizată și apartamentele sunt gata ”la cheie”.

Proiectul trebuie să fie aprobat de plenul Legislativului.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...