Rezultatele reformei instituționale a organelor administrației publice în domeniul protecției mediului, audiate de comisia de profil a Parlamentului

Chișinău, 25 noiembrie 2020 – Rezultatele reformei instituționale a organelor administrației publice în domeniul protecției mediului au fost prezentate, astăzi, în cadrul audierilor publice, organizate de Comisia mediu și dezvoltare regională.

La evenimentul, desfășurat în regim online, au fost prezenți conducerea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și a instituțiilor din subordine: Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția de Mediu, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Agenția Moldsilva și Unitatea de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului.

Președintele Comisiei mediu și dezvoltare regională, Ion Ciubuc, a menționat că scopul audierilor este de a evalua gradul de realizare al reformei, problemele și  carențele depistate urmare a implementării acesteia și reorganizării mai multor structuri implicate în proces.

Prezent la activitate, Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion Perju, a menționat că reforma instituțională a organelor administrației publice în domeniul protecției mediului a demarat în 2017, având ca scop eficientizarea  acțiunilor  statului  privind protecția mediului și gestionarea rațională a resurselor naturale.

Ion Perju a făcut o trecere în revistă a activității instituțiilor responsabile de gestionarea domeniului respectiv – Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția de Mediu, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Agenția Moldsilva, Unitatea de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului,  menționând că ele și-au  îndeplinit în mare parte sarcinile. Totuși, potrivit oficialului  există unele carențe care împiedică  realizarea în totalitate a reformei, în mai multe subdiviziuni.

Astfel, în cadrul Agenției de Mediu, care îndeplinește funcțiile de autorizare și implementare a legislației de mediu, se atestă o lipsă de personal și insuficiență  a numărului de unități, iar bugetul aprobat pentru instituție acoperă doar cheltuielile administrative și de personal.

Legislația imperfectă, infrastructura și echipamentul uzat, cadrul de reglementare depășit, o structură organizatorică care nu corespunde misiunii și obiectivelor de dezvoltare instituțională – sunt problemele cu care se confruntă  specialiștii Serviciului Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

Carențe similare au fost atestate și în celelalte structuri, ele  urmând a fi incluse într-un raport totalizator al Comisiei mediu și dezvoltare regională. Concluziile și recomandările  comisiei  vor fi prezentate ulterior.  

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More