Republica Moldova va mai denunța trei acorduri cu CSI

Chișinău, 14 februarie 2024 – Comisia politică externă și integrare europeană a aprobat, astăzi, rapoartele la proiectele de lege privind denunțarea a trei acorduri încheiate pe platforma Comunității Statelor Independente (CSI).

Parlamentul va examina propunerea de denunțare a Acordului cu privire la principiile asigurării Forțelor Armate ale statelor membre ale Comunității cu armament, tehnică, mijloace materiale, organizării activității de producție a întreprinderilor de reparații și lucrărilor de cercetări științifice și experimentale de construcție, semnat la Minsk la 14 februarie 1992. Potrivit Ministerului Apărării, denunțarea acordului reiese din lipsa de aplicabilitate și actualitate a acestuia, precum și din faptul că Republica Moldova nu interacționează în domeniile politico-militare în cadrul Comunității Statelor Independente.

Un alt document care urmează a fi denunțat este Acordul privind Grupurile observatorilor militari și Forțele Colective de menținere a păcii în Comunitatea Statelor Independente, semnat la Kiev la 20 martie 1992, și a Protocolului privind procedura temporară de formare și angajare a Grupurilor observatorilor militari și a Forțelor Colective de menținere a păcii în zonele de conflict între state și în statele membre ale Comunității Statelor Independente, semnat de către Republica Moldova la 4 august 1992. În expunerea de motive prezentată de Ministerul Apărării se menționează că menținerea calității de membru al Republicii Moldova la acest acord este inoportună, deoarece țara noastră nu interacționează în cadrul CSI în domeniile politico-militare și nu a implementat de facto prevederile acestui acord. De asemenea, statele membre ale acestui Acord sunt, concomitent, părți la Cartea ONU, care, din punct de vedere al dreptului internațional, are prioritate.

Membrii Comisiei parlamentare de profil au aprobat și raportul la proiectul de lege pentru denunțarea Acordului statelor membre ale Comunității Statelor Independente privind colaborarea în scopul asigurării tehnico-materiale a organelor competente în domeniul combaterii terorismului și altor forme violente de manifestare a extremismului. Denunțarea documentului este motivată de lipsa colaborării pe acest segment cu părțile contractante, precum și de faptul că Serviciul de Informații și Securitate (SIS) nu a beneficiat de prevederile acestui Acord, ceea ce face inoportună menținerea calității de stat membru al Republicii Moldova la Acordul vizat.

Comisia politică externă și integrare europeană va propune proiectele spre examinare și adoptare în ședința plenară a Parlamentului.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...