Republica Moldova va avea o lege cu privire la denumirile geografice

Chișinău, 21 martie 2024 – Denumirile geografice pe teritoriul Republicii Moldova vor fi reglementate de o lege nouă. Deputații au aprobat, în prima lectură, o inițiativă legislativă care prevede acest lucru.

Legea cu privire la denumirile geografice are ca scop reglementarea modului de atribuire a denumirilor geografice și de redenumire a obiectelor geografice amplasate în limitele administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova și anume identificarea, standardizarea, înregistrarea, utilizarea, protejarea și controlul acestora. Proiectul noii legi este structurat în șapte capitole, care conțin reglementări referitoare la atribuțiile autorităților în domeniul denumirilor geografice; particularitățile și rigorile atribuirii denumirilor geografice și redenumirii obiectelor geografice; procedura de identificare și standardizare a denumirii geografice, precum și procedura de înregistrare a denumirilor geografice, utilizarea și protejarea lor ulterioară. 

Denumirile geografice de pe teritoriul țării, precum toponimele, elementele naturale, zonele istorice și culturale, vor fi scrise în limba română. În ariile locuite tradițional sau în număr substanțial de persoane aparținând minorităților naționale și dacă există o cerere suficientă, denumirile geografice se vor indica și în limbile minoritare vorbite de către locuitorii din aceste localități.

Potrivit documentului, va fi creată Comisia Națională pentru denumiri geografice, care va reprezenta un organ colegial cu statut consultativ, creat pe lângă Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru. Comisia va fi responsabilă de examinarea cererile de stabilire a denumirilor geografice;  emiterea avizului inițiatorului/autorităților publice responsabile de denumiri geografice asupra dosarului de atribuire a denumirilor geografice; precum și includerea în Registrul denumirilor geografice.

Proiectul de lege cu privire la denumirile geografice a fost elaborat de către Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru în colaborare cu Autoritatea de Cartografie a Regatului Norvegiei, în cadrul proiectului „Hărți pentru dezvoltare durabilă”, suport tehnic acordat de Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Norvegiei. Republica Moldova nu a avut, până în prezent, un cadru normativ care să reglementeze domeniul denumirilor geografice. De acest lucru se ocupa, începând cu anul 1990, Academia de Științe a Moldovei.

PROIECTUL urmează a fi examinat de deputați și în lectura a doua.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...