Republica Moldova aderă la Protocolul privind schimbul de informații dintre statele membre CSI în scopul efectuării administrării fiscale

Chișinău, 16 decembrie 2020 – Republica Moldova aderă la Protocolul privind schimbul de informații în formă electronică dintre statele membre ale Comunității Statelor Independente în scopul efectuării administrării fiscale. Parlamentul a aprobat, în ședința plenară de astăzi, respectivul proiect, în prima și a doua lectură.

Acesta prevede schimbul automat de informații între autoritățile fiscale ale statelor semnatare privind anumite tipuri de venit ale persoanelor juridice și fizice, obținute într-un alt stat semnatar al Protocolului, precum și privind anumite tipuri de mijloace de transport și proprietăți deținute într-un alt stat semnatar al Protocolului. Schimbul de informații se va realiza anual, pe baza rezultatelor anului de raportare și a informațiilor pentru anii precedenți.

De asemenea, schimbul de informații se va efectua pentru a consolida controlul respectării legislației fiscale, încasarea deplină și la timp a impozitelor în bugetele statelor membre și în vederea oferirii asistenței reciproce în acest scop.

Protocolul a fost întocmit la 2 noiembrie 2018, la Astana, Kazahstan, de către șefii de guverne din Azerbaidjan, Armenia, Kazahstan, Kirghizia, Federația Rusă, Tadjikistan și Uzbekistan. Documentul are drept scop dezvoltarea relațiilor economice și fiscale dintre Republica Moldova și statele membre ale CSI.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More