Reprezentantul Guvernului în teritoriu va raporta anual în ședință de Guvern, activițățile oficiului teritorial

Chișinău, 10 februarie 2021 – Misiunea reprezentantului Guvernului în teritoriu va fi consolidată cu delegarea de atribuții complexe acestei funcții, drepturi dar și obligații. Acesta va raporta anual despre activitățile și realizările efectuate pe parcursul anului. Comisia administrație publică a aprobat raportul la Proiectul de lege cu privire la Reprezentantul Guvernului in teritoriu și Oficiul Reprezentantului Guvernului în teritoriu și urmează a fi dezbătut în ședința plenară.

Documentul prevede sporirea capacității de lucru a persoanei delegate și responsabilizarea directă a angajaților cu atribuții de control administrativ de legalitate. 

În vederea respectării actelor normative ale Republicii Moldova la nivel local, al realizării politicilor naționale pe plan regional, proiectul propune: „Sporirea transparenței activității Reprezentantului Guvernului în teritoriu prin raportarea anuală în ședință de Guvern, stabilirea condițiilor privind exercitarea controlului de către angajații Oficiului, dar și definirea rolului Cancelariei de Stat privind monitorizarea și controlul intern al activității Reprezentantului Guvernului în teritoriu și Oficiului”.

Proiectul de lege a fost elaborat în contextul realizării obiectivelor din Planul de acțiuni al Cancelariei de Stat pentru anul 2020. Acesta are la bază principiile activității Reprezentantului Guvernului în teritoriu orientate pe legalitate, transparență și disponibilitatea informațiilor de interes public.

Reprezentantul Guvernului în teritoriu este numit de către Executiv, la propunerea Secretarului general al Guvernului, iar mandatul acestuia încetează odată cu învestirea unui nou Guvern.   

10.02.2021 Ședința Comisiei administrație publică

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More