Raportul de audit al gestionării resurselor financiare publice de către Consiliul Audiovizualului, dezbătut de Comisia de control al finanțelor publice

Chișinău, 8 septembrie 2020 – Raportul de audit al gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Consiliul Audiovizualului în perioada anilor 2018-2019 a fost examinat în ședința de astăzi a Comisiei de control a finanțelor publice.

Auditul, efectuat de Curtea de Conturi, a avut drept scop evaluarea conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Consiliul Audiovizualului în perioada anilor 2018-2019, în raport cu prevederile cadrului regulator din domeniu.

Misiunea de audit a concluzionat că, sub toate aspectele cuprinse în aria de audit, resursele financiare publice și patrimoniul public au fost gestionate în conformitate cu cadrul de reglementare în vigoare.

Totodată, auditul atenționează asupra unor disfuncționalități, generate atât de modificările cadrului de reglementare, cât și de lacunele existente în sistemul de control intern managerial al entității.

Potrivit raportului de audit, Consiliul Audiovizualului nu a asigurat pe deplin conformitatea executării veniturilor. Auditul menționează că deși veniturile încasate neregulamentar sunt nesemnificative, acest fapt poate semnala despre unele deficiențe în administrarea unor tipuri de venituri ale bugetului de stat. Misiunea de audit precizează că deși în perioada auditată nu au fost depistate abateri în gestiunea patrimoniului public deținut de către Consiliul Audiovizualului, auditul reiterează despre riscurile care continuă să afecteze integritatea și inalienabilitatea acestuia.

Auditul public extern s-a axat pe unele posibile soluții de remediere a situațiilor existente și a înaintat recomandările de rigoare. În context, pe parcursul misiunii de audit, Consiliul Audiovizualului a restabilit registrul de evidență a zilelor de concediu nefolosite și a efectuat modificări aferente clasificării bunurilor materiale.

Raportul de audit a fost remis Consiliului Audiovizualului, pentru aprobarea unui plan de acțiuni în vederea implementării recomandărilor, Ministerului Finanțelor și Parlamentului, pentru informare.

Curtea de Conturi va fi informată, în termen de 6 luni din data publicării Hotărârii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, despre acțiunile întreprinse pentru executarea recomandărilor. Comisia de control al finanțelor publice urmează să monitorizeze implementarea recomandărilor formulate în raportul de audit.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More