Raportul auditului conformității calculării și încasării taxelor pentru resursele naturale, audiat la Parlament

Chișinău, 23 februarie 2021 – Comisia de control al finanțelor publice a audiat, în cadrul ședinței de astăzi, Raportul auditului conformității calculării și încasării taxelor pentru resursele naturale efectuat de Curtea de Conturi a Republicii Moldova.

Cu privire la taxa pentru apă, auditul a consemnat existența unor deficiențe și abateri de la cadrul legal. Printre acestea se regăsește captarea apei în lipsa autorizațiilor eliberate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Agenția de Mediu, ceea ce  a determinat neîncasarea la buget de la 2 195 mii de lei până la 6 585 mii de lei. Totodată, captarea apei în lipsa evidenței pertinente a provocat diminuarea încasărilor cu  193,3 mii de lei.

În același timp, evidența necorespunzătoare a consumului de apă, ținută de către unii consumatori de ape subterane, și, respectiv, neprezentarea către Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a dărilor de seamă privind resursele naturale, referitor la volumul de apă real captat, au dus la diminuarea sumei calculate a taxei pentru apă cu 71,74 mii de lei.

În raport se mai arată că includerea de către agenții economici în dările de seamă prezentate SFS a pierderilor volumelor de apă în calitate de înlesniri fiscale a condiționat micșorarea cu 52,2 mii de lei a calculelor taxei pentru apă. Totodată, completarea necorespunzătoare și neprezentarea de către contribuabili a dărilor de seamă către SFS, precum și deficiențele sistemului informațional al acestuia au determinat necalcularea taxelor pentru apă în sumă  de 290,6 mii de lei.

Cu privire la taxa pentru lemnul pe picior, s-a constatat că, deși cadrul regulator stipulează expres tipurile de specii și categoriile de lemn care urmează a fi supuse taxării, această clasificare nu se regăsește nici în documentele permisive eliberate de organele abilitate, nici în dările de seamă prezentate Agenției „Moldsilva” și SFS, ceea ce face dificilă verificarea corectitudinii și plenitudinii calculării obligațiunilor față de buget.

Cotele taxelor pentru lemnul eliberat pe picior nu au fost revizuite pe parcursul mai multor ani, iar nivelul de încasare a taxelor  pentru lemnul pe picior în raport cu obligațiunile calculate față de buget variază de la 54,1% până la 74,1%, se arată în raportul auditului.

Potrivit documentului, urmare a contrapunerii datelor privind volumul lemnului pe picior declarat în dările de seamă prezentate  Serviciului Fiscal de Stat cu cele prezentate Agenției „Moldsilva” de către contribuabili, s-au constatat devieri care au condiționat diminuarea bazei impozabile aferente taxei pentru lemnul pe picior.

Prevederile ambigue ale cadrului regulator aferent tăierii lemnului pe picior, inclusiv aferent tăierilor ilicite au determinat neraportarea către Serviciul Fiscal de Stat a volumului de 2,2 de mii de metri cubi de lemn pasibil taxării, obligațiunile față de buget fiind diminuate cu cel puțin 4,4 mii de lei.

În ce privește taxa pentru resursele minerale, se menționează deficiențe precum nedeclararea de către beneficiarii subsolului a volumului real al extragerilor de substanțe minerale utile, dar și echivocurile în cadrul regulator aferent domeniului de calculare și achitare a taxelor pentru efectuarea explorărilor geologice.

”Deși Codul fiscal nu prevede scutirea de taxe pentru extragerea mineralelor utile, cu excepția întreprinderilor din cadrul sistemului penitenciar, Guvernul a încheiat un acord de concesiune, cu  prevederi ambigue, care au creat situația când agentul economic a fost scutit de plata atât a redevenței, cât și a taxelor pentru extragerea zăcământului de gaz și zăcământului de petrol”, mai constată auditul.

Totodată în raport se arată că agenții economici exploatează 280,7 ha de construcții subterane în scopul desfășurării activității de întreprinzător, însă pe parcursul mai multor ani nu au prezentat dări de seamă către SFS.

Cu privire la administrarea taxelor pentru resursele naturale și activitățile de control, în raport se arată că nivelul de încasare a amenzilor și prejudiciilor la buget este nesemnificativ și urmează a fi întreprinse măsuri pentru conformarea agenților economici amendați, restanțele neîncasate constituind 103,7 mil. de lei.

”Cele menționate determină necesitatea adoptării unor măsuri stringente privind remedierea deficiențelor constatate în Raportul de audit, în scopul consolidării sistemului de gestionare și administrare a resurselor naturale”, conchid autorii raportului.

Președintele Comisiei de control al finanțelor publice, Igor Munteanu, a mulțumit auditorilor publici pentru eforturile depuse în formularea raportului. În același timp, a fost menționat faptul că raportul  nu a descoperit toate problemele, cu toate că a developat abordarea generală eronată în gestionarea acestui sector.

Astfel, Igor Munteanu a propus ca raportul să fie examinat între mai multe instituții, iar implementarea recomandărilor să se soldeze cu  perfecționarea și optimizarea sistemului gestionării taxelor pentru resursele naturale.

23.02.2021 Ședința Comisiei de control al finanțelor publice

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova 

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...