Rapoartele de audit asupra situației financiare de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru anii 2021-2022 au fost examinate de Comisia de control al finanțelor publice

Chișinău, 13 martie 2024 – Comisia de control al finanțelor publice a audiat, în cadrul ședinței de astăzi, rapoartele de audit asupra situației financiare de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru anii 2021 și 2022.

Misiunea de audit a Curții de Conturi a constatat că rapoartele financiare consolidate ale ministerului oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și de raportare financiară în sistemul bugetar din Republica Moldova, având unele excepții. Inexactitățile țin de raportarea denaturată a unor terenuri din gestiune și de limitarea specialiștilor în audit de a se expune asupra cheltuielilor referitoare la prestațiile sociale și ajutoarele umanitare destinate refugiaților din Ucraina.

Comisia de audit a mai constatat că există unele erori privind subevaluarea și supraevaluarea unor bunuri din gestiunea ministerului și, de asemenea, erori ce țin de platforma www.compensatii.gov.md, sistemul informațional acordând eronat gradul de vulnerabilitate unor categorii de cetățeni.  Totodată, s-a observat că atât ministerul, cât și 4 instituții din subordine nu au planificat mijloace financiare necesare pentru achitarea zilelor de concediu nefolosite de angajați.

Potrivit recomandărilor Curții de Conturi, Ministerul Muncii și Protecției Sociale va trebui să elaboreze un plan de măsuri în vederea soluționării problemelor menționate, dar și să întreprindă acțiuni necesare privind evaluarea situației blocului de locuințe cu 80 de apartamente, construit din mijloace publice pentru participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl. Totodată, ministerul va întreprinde măsuri de protecție a clădirii atribuite monumentelor istorice de pe str. Vasile Alecsandri, 80A, din Chişinău.  În acest sens, va coopera cu Agenția Proprietății Publice în vederea asigurării transmiterii terenurilor în administrarea agenției conform legislației în vigoare.

Curtea de Conturi urmează a fi informată, în termen de 6 luni, despre acțiunile întreprinse pentru executarea recomandărilor. Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programelor activității de audit a Curții de Conturi pentru anii 2021 și 2022.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...