Protejarea interesului superior al copilului – o preocupare fundamentală a Comisiei drepturile omului și relații interetnice

Chișinău, 5 iunie 2024 – În contextul realizării funcției de control parlamentar, membrii Comisiei drepturile omului și relații interetnice au realizat o vizită inopinată la Centrul Maternal „Sfânta Maria” pentru a monitoriza respectarea drepturilor victimelor violenței în familie.

Scopul controlului parlamentar a fost de a verifica cum se implementează Legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie, nr.45 din 01.03.2007, precum și Legea nr. 316 din 17.11.2022 pentru modificarea unor acte normative, care vine să îmbunătățească mecanismul asigurării drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală și violența în familie. Prin această lege au fost instituite și garanții suplimentare pentru victimele infracțiunilor sexuale și a violenței în familie: obligativitatea informării despre serviciile de suport de care pot beneficia, cine și în ce condiții oferă aceste servicii (medicale, medico-legale, psihologice post-traumatice și consiliere în vederea recuperării fizice și psihosociale).

Centrul Maternal „Sfânta Maria” este una din cele 9 instituții de plasament cu finanțare din bugetul de stat ce activează în Republica Moldova. Centrul oferă plasament temporar, asistență socială, asistență psihologică, asistență juridică pentru femeile victime ale violenței în familie și găzduiește mame cu copii până la vârsta de 6 ani.

De menționat că, anual statul alocă mijloace financiare pentru acoperirea serviciilor destinate victimelor violenței în familie și a traficului de ființe umane.

Deputații au comunicat cu beneficiarii Centrului în vederea familiarizării cu condițiile de plasament oferite, cu problemele, necesitățile femeilor și a copiilor găzduiți de Centru.

Membrii Comisiei au adresat mai multe întrebări referitoare la: numărul de persoane ce se dețin la moment în Centrul Maternal; dificultățile cu care se confruntă angajații Centrului; problemele persoanelor ce beneficiază de serviciile Centrului Maternal; gradul de acoperire de la bugetul de stat a necesităților financiare ale Centrului; necesitățile de perfecționare a cadrului legal existent, în sensul lacunelor ce împiedică buna desfășurare a activității Centrului; programele de integrare de care beneficiază persoanele ce locuiesc în Centrul de plasament; ajutorul oferit beneficiarilor în rezolvarea problemelor vitale.

În scopul realizării funcției de control parlamentar, Comisia va continua bunele practici de efectuare a vizitelor inopinate, în vederea monitorizării asigurării protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Comisia drepturile omului și relații interetnice

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...