Proiectul Legii cu privire la cultură fizică și sport a fost votat în prima lectură

Chișinău, 04 februarie 2021 – Proiectul Legii cu privire la cultură fizică și sport a fost votat în prima lectură, în ședința de astăzi.

Potrivit autorilor, un grup de deputați din mai multe fracțiuni parlamentare,  vechea  lege, elaborată în perioada anilor 1998-1999, nu oferă soluții pentru realitățile actuale din sectorul vizat, iar anumite prevederi ale documentului limitează posibilitățile de susținere și promovare a sportului național și a activităților din domeniul culturii fizice.

Textul noii LEGI cuprinde 14 capitole, 60 de articole și o anexă.

Astfel, cadrul normativ în domeniu se propune a fi completat cu un nou articol — Noțiuni principale, care în redacția actuală lipsește.

De asemenea, se propune introducerea articolelor noi care vizează uniunile sportive, structuri sportive pentru persoane cu dizabilități, sportul defilimpic și mișcarea olimpică specială.

Se propune o nouă clauză pentru atribuirea statutului de federație sportivă națională, se adaugă noi articole care definesc statutul sportivului profesionist, precum și statutul antrenorului sportiv.

La capitolul ”Finanțarea sportului național” se propune diversificarea surselor de finanțare prin alocarea cotei-părți din accizele și taxele pe viciu (băuturi alcoolice, tutun), precum și a cotei-parte din veniturile provenite din încasările SA „Loteria Națională a Moldovei”.

Legea se propune a fi completată cu noi capitole precum Supravegherea și control, autoritatea disciplinară; Prevenirea violenței în sport și lupta împotriva dopajului și, respectiv, stabilirea de sancțiuni pentru încălcările depistate.

În procesul de elaborare a proiectului de lege au fost consultate actele legislative în domeniu din România, Letonia, Lituania, Kazahstan și Federația Rusă.

”Trebuie să investim în infrastructura sportivă, or, astăzi, nu poți obține performanță undeva pe toloacă. Este un lucru important și trebuie să ne întoarcem cu fața spre acest domeniu”, a declarat deputatul Vasile Bolea, unul din autorii proiectului.  

385A1649

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...