Proiectul Legii bugetului de stat pentru 2021 a fost examinat, în mod prioritar, de Comisia economie, buget și finanțe

Chișinău, 2 decembrie 2020 – Comisia economie, buget și finanțe a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, raportul la PROIECTUL Legii bugetului de stat pentru anul 2021, pentru prima lectură. Documentul a fost elaborat de Guvern ținând cont de impactul  pandemiei COVID-19 și al calamităților naturale din anul 2020 asupra economiei naționale și populației.

Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021 este fundamentat pe o creștere economică de 4,7%, o majorare a exporturilor de 12,6%  și sporire a importurilor de 14,3%.

Potrivit proiectului, veniturile bugetului de stat vor constitui 41,415 miliarde de lei, în creștere cu 4,2 miliarde lei (11,3%) față de bugetul de stat aprobat pentru anul 2020. Majorarea veniturilor se datorează sporirii încasărilor din impozite și taxe și intrărilor de granturi.

Cheltuielile bugetului de stat reprezintă, conform proiectului, 55,399 miliarde de lei, înregistrând o creștere cu 2,2 miliarde de lei (4,1%) față de bugetul de stat aprobat în 2020. Cheltuielile bugetului de stat sunt determinate de obiectivele Politicii bugetare pe termen mediu.

Cheltuielile destinate implementării proiectelor finanțate din surse externe vor constitui în anul 2021 circa 3,0 miliarde de lei, reprezentând 5,4% din cheltuielile totale ale bugetului de stat.

Pe lângă acestea, în proiectul de buget pe anul 2021 se prevede asigurarea financiară a programelor actuale de cheltuieli. Per total cheltuielile capitale vor constitui 5,3 miliarde lei (cu 380,9 milioane lei mai mult comparativ cu anul 2020), din care Investițiile capitale vor constitui 1,6 miliarde lei (cu 49,4 milioane lei mai mult comparativ cu anul 2020).

Creșterea cheltuielilor, excluzând proiectele finanțate din surse externe, aproape integral se atribuie domeniului ocrotirii sănătății. Cheltuielile pentru acest domeniu vor avea o cotă de 14,3% din cheltuielile totale ale bugetului de stat.

Soldul (deficitul) bugetar se estimează la 13,984 miliarde de lei. Sursele de finanțare a deficitului vor constitui atât cele interne (procurarea cotei părți în capitalul social, mijloace din vânzarea proprietății publice de stat și a activelor băncilor aflate în procedură de lichidare, emisiuni și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat, etc.), cât și surse externe.

Soldul datoriei de stat la 31 decembrie 2021 se estimează la 84,9 miliarde lei, ponderea datoriei de stat în PIB la sfârșitul anului 2021 nu va depăși 38,3%. Principalul creditor al Guvernului Moldovei este Fondul Monetar Internațional, urmat de Banca Mondială.

Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021 urmează a fi examinat și de celelalte comisii permanente ale Parlamentului și supus dezbaterilor în plen.

Legile bugetare anuale se examinează și se aprobă în două lecturi.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova  

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...