Proiectul de modificare a legislației care reglementează angajarea străinilor, respins

Chișinău, 12 februarie 2021 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, și anume – Legii privind regimul străinilor în Republica Moldova și Codului contravențional al Republicii Moldova, adoptat de deputați pe 16 decembrie 2020, a fost respins. Pentru menținerea votului acordat anterior în susținerea proiectului, au votat 47 de deputați prezenți în sală, fiind necesare cel puțin 51 de voturi.

Proiectul a fost remis Parlamentului de către Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, spre reexaminare, pe motiv că nu a obținut avizul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective.

Proiectul de modificare a legislației care reglementează angajarea străinilor a fost elaborat de Guvern și urmărea optimizarea procesului respectiv.

”Proiectul de modificare a cadrului normativ în domeniu urmează să optimizeze procesele de angajare a străinilor la muncă pe piața autohtonă, să elimine lacunele și barierele administrative depistate, cu racordarea prevederilor legislației la necesitățile economiei naționale și respectarea cerințelor tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte”, se menționează în nota informativă a proiectului.

Regulamentul Parlamentului prevede că în cazul în care, după reexaminarea legii, trimise de către Preşedintele Republicii Moldova, Parlamentul cu votul majorităţii nu-şi menţine hotărârea, legea se consideră respinsă. Proiectele de legi şi hotărâri respinse de Parlament nu pot fi readuse în discuţia acestuia în decursul aceleiași sesiuni.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More