Proiectul de lege privind serviciile de finanțare participativă (Crowdfunding), votat în lectura a doua

Chișinău, 7 iulie 2023 – Proiectul de lege privind serviciile de finanțare participativă a fost votat de deputați în cea de-a doua lectură. Documentul are drept scop susținerea și oferirea unei alternative de finanțare pentru întreprinderile nou înființate, întreprinderile mici și mijlocii și autoritățile administrației publice locale prin intermediul platformelor de finanțare participativă.

Proiectul descrie regulile generale de furnizare a serviciilor de finanțare participativă (crowdfunding) pe teritoriul Republicii Moldova, cerințele generale și speciale față de toate categoriile de participanți în aceste raporturi juridice și economice: furnizor, investitor, dezvoltator. Astfel, furnizor de servicii de finanțare participativă poate fi o persoană juridică constituită sub formă de societate cu răspundere limitată sau societate pe acțiuni, înregistrată în Republica Moldova și autorizată să presteze servicii de finanțare participativă. Dezvoltator este o persoană fizică ce practică activitate de antreprenoriat sau persoană juridică cu scop lucrativ din Republica Moldova, care intenționează să obțină finanțare pentru un proiect prin intermediul unei platforme de finanțare participativă. Investitor poate fi orice persoană fizică sau juridică care acordă împrumuturi sau achiziționează părți sociale în cadrul unui proiect de finanțare participativă.

Obiectivul final al inițiativei legislative este promovarea dezvoltării durabile a IMM-urilor, prin îmbunătățirea mediului juridic și economic, asigurarea și creșterea competitivității și performanțelor întreprinderilor mici și mijlocii, crearea unui mediu investițional atractiv.

PROIECTUL a fost elaborat de către Ministerul Economiei, cu asistența partenerilor de dezvoltare, și supus consultărilor publice cu toate părțile vizate. Legea va intra în vigoare la 1 martie 2024.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...