Proiectul de lege cu privire la cultura fizică și sport a fost dezbătut în cadrul unor audieri publice

Chișinău, 17 martie 2021 – Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a organizat astăzi dezbateri publice referitor la Proiectul de lege cu privire la cultura fizică și sport. La eveniment au participat  reprezentanți ai mediului academic universitar și Comitetului Național Olimpic.

Printre propunerile enunțate de participanți pentru îmbunătățirea proiectului de lege  s-a numărat micșorarea numărului de ore la disciplina „Cultură fizică și sport”. Și asta pentru că cele 240 de ore, prevăzute în actuala formulă a articolului 5 din proiect, înseamnă 2/3 din durata integrală a unui semestru, iar aceste lucru va însemna micșorarea numărului de ore alocat disciplinelor de specialitate, respectiv, va aduce prejudicii formării profesionale a studenților. Reprezentanții mediului academic au propus ca, la decizia senatului universității, să fie stabilit un număr de cel puțin 2 ore pe săptămână pentru această disciplină. Acesta ar urma să nu fie cuantificat cu credite, ci evaluat cu calificativul „admis”  și ar reprezintă o precondiție de admitere  la examenul de finalizare a studiilor superioare de licență. 

O altă propunere a fost de a indica în lege faptul că statul este responsabil pentru dezvoltarea infrastructurii sportive în cadrul instituțiilor publice.

Proiectul de modificare și completare a Legii nr. 330, care reglementează la ora actuală domeniul respectiv a fost elaborat de un grup de lucru din componența căruia au făcut parte deputați din comisia parlamentară cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. Crearea acestuia a fost propusă în cadrul mai multor întrevederi, organizate de către comisie cu participarea reprezentanților autorității administrației centrale de specialitate, ai Comitetului Național Olimpic și Sportiv, ai Comitetului Paralimpic și al federațiilor sportive naționale.

În procesul de elaborare a proiectului de lege au fost consultate actele legislative din domeniul sportului din România, Letonia, Lituania, Kazahstan și Federația Rusă.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More